Na rok do Kambodži, Gruzie nebo Barmy s Člověkem v tísni

Vyjeďte na rok jako EU Aid Volunteers s Člověkem v tísni do Kambodži, Barmy, Gruzie nebo na Filipíny.

O co jde

Evropský program EU Aid Volunteers nabízí zájemcům možnost vyzkoušet si práci v nevládních organizacích působících v humanitární a rozvojové oblasti v nejrůznějších zemích světa. Člověk v tísni byl v České republice první organizací s platnou certifikací pro vysílání dobrovolníků v rámci této iniciativy. V prvním kole již byli vysláni celkem čtyři kandidáti na mise v Turecku, Kambodži a Angole. Nyní je jejich nabídka destinací ještě širší. Zájemci mohou nově vycestovat do Barmy, Gruzie či na Filipíny.

Kdo se může přihlásit

Do programu EU Aid Volunteers se může přihlásit prakticky kdokoliv, kdo má méně než pět let profesní praxe. Kromě studentů, absolventů vysokých škol a lidí ze sektoru humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, je tato příležitost určena také těm, kdo uvažují o kariérní či životní změně. Dřívější zkušenosti v dobrovolnictví zde nejsou podmínkou.

Foto: Člověk v tísni

Nabízené pozice

Angola 

Člověk v tísni do této země hledá někoho, kdo rozumí HR a podpořil by budování kapacit místního týmu, podrobněji o nabídce práce zde.

Kambodža

Volné pracovní místo na pozici podpory mediální komunikace.

Gruzie

Aktuálně jsou vypsané dvě pozice. První z nich se týká fundraisingu a práce s partnery, druhá mediální podpory a komunikace.

Barma

Můžete se hládit na pozici finančního asistenta a na budování kapacit pro podporu občanské společnosti.

Filipíny

Zde hledají dobrovolníka na pozici HR a pracovníka pro podporu rozvoje programů.

Podmínky

Základními požadavky na kandidáty je – věk nejméně 18 let a občanství nebo trvalý pobyt některé z členských zemí EU. Všechny nabízené pracovní pozice jsou určené pro dobrovolníky s maximálně pěti lety praxe.

Profil jednotlivých dobrovolníků závisí na potřebách konkrétní mise a pracovního týmu, na základě kterého bude dobrovolník do programu zařazen.

Vybraným zájemcům budou zajištěna v rámci evropského programu veškerá školení, předodjezdové zdravotní vyšetření, letenka, pojištění a ubytování. Během 12 měsíců trvání projektů pak budou dostávat finanční diety, ze kterých si musí hradit například stravu.

Jak se přihlásit

Zájemci se mohou hlásit do 20. května 2017.

Konkrétní podmínky výběrového řízení najdete u jednotlivých pozic, ale všeobecně musíte vyplnit přihlášku EU Aid Volunteers, poslat Europass CV a motivační dopis, a sebehodnotící dotazník.

Více najdete na stránkách Člověka v tísni.

Zdroj: Člověk v tísni.