Stáž v Íráku s Člověkem v tísni

Člověk v tísni hledá do své mise v Íráku stážisty-dobrovolníky s dlouhodobým zájmem a rozvojovou spolupráci.
Místo: Irák, Erbil
Termín: leden – květen 2012
Forma spolupráce:    dobrovolnická činnost
Člověk v tísni působí v Iráku od roku 2003.  V současnosti realizujeme projekty zejména v oblasti prosazování lidských práv a podpory rozvoje občanské společnosti prostřednictvím budování kapacit místních nevládních organizací, spolupráce s orgány samosprávy a zapojení občanů do veřejného života.
Stáž na misi umožní vhled do činnosti rozvojové mise jedné z nejvýznamnějších nevládních organizací ve střední Evropě. Kromě užitečné zkušenosti může stáž znamenat i perspektivu další spolupráce s Člověkem v tísni.
Náplní práce stážisty/ky je zejména administrativní podpora projektů:
 • Podíl na zpracovávání reportů, kontrola reportů od partnerských NGO
 • Podpora při administraci projektů, včetně finanční administrativy
 • Spolupráce s místními univerzitami při realizaci programu stáží pro studenty
Požadavky:
 • Silný zájem a motivace k práci na rozvojových projektech, ideálně VŠ studium oboru rozvojové spolupráce, mezinárodních vztahů apod.
 • Zájem o tento region a problematiku budování občanské společnosti
 • Angličtina v mluvené i psané formě na velmi pokročilé úrovni podmínkou
 • Zkušenost s projektovým cyklem, administrativní podpory neziskové organizace podobného typu velkou výhodou
 • Znalost arabštiny vítána
 • Zajištění prostředků na pobyt v zemi, očkování na vlastní náklady
Nabízíme:
 • Zaškolení, předodjezdová příprava a vedení v průběhu stáže
 • Úhrada letenky a pojištění, ubytování
 • Možnost získat cennou pracovní zkušenost

Vážené zájemce/kyně o tuto stáž prosíme, aby poslali CV a motivační dopis v AJ nejpozději do 1.12. 2011 na email HR@clovekvtuisni.cz

Více informací o působení organizace v Íráku získáte zde.