Zajímá tě problematika seniorů a rád/a by ses zapojil/a do nějakého projektu? Začni s Mezi námi!

Mezi námi je obecně prospěšná společnost, která podporuje setkávání lidí všech generací, zejména těch nejmladších s těmi nejstaršími. Společnost Mezi námi usiluje o navázání a rozvíjení mezigeneračního dialogu, který vede k vzájemnému porozumění, úctě a obohacení.

Cílem společnosti Mezi námi je:

  • zprostředkovávat předávání zkušeností seniorů dětem a dospělým,
  • učit malé děti úctě a respektu ke stáří,
  • propojit dětský svět se světem seniorů.

Do projektu se můžeš zapojit i ty! Jak?

  • Vytipovat nebo navrhnout mateřskou školu nebo domov seniorů, který považuješ za vhodný k mezigeneračnímu setkávání;
  • nabídnout své zkušenosti z práce s dětmi, se seniory;
  • přispět finanční částkou nebo takzvaně „adoptovat“ některé konkrétní mezigenerační setkání;
  • navrhnout a zprostředkovat návštěvu zajímavých výstav, sbírek, expozicí;
  • zajistit zveřejnění článků nebo informací o aktivitách spojených 
s mezigeneračním setkáváním;
  • navrhnout tipy na tematický obsah mezigeneračního setkávání.

 

Více o možnosti zapojení do projektu Mezi námi se dočteš zde.

Zdroj: http://www.mezi-nami.cz/