#JáDemokracie – video soutěž pro středoškoláky

Studujete na střední nebo na učilišti? Zapojte se do video soutěže pořádané nadací Forum 2000! Natočte video o tom, co pro vás znamená svoboda a demokracie a vyhrajte hodnotné ceny.

Nadace Forum 2000 každoročně pořádá několikadenní konferenci zaměřenou na podporu demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoji občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Letošní ročník nese název „Democracy“ In need of a critical update?“. Doprovodným programem této konference je Festival demokracie, jehož součástí je projekt #JáDemokracie.

Cílem projektu je povzbudit středoškoláky, aby přemýšleli o budoucnosti naší společnosti a aby se také naučili své názory formulovat – například právě pomocí video soutěže.

Video můžete natočit sami nebo si k tvůrčí práci přizvat až tři další kamarády a natočit ho společně.  Kreatitivitě se meze nekladou – můžete si vyhrát se scénářem a zkusit používat nejrůznější efekty.

Ilustrační foto. Autor: StockSnap. CCo. Zdroj: pixabay.com

Podmínky:

  • video musí být maximálně 60 sekund dlouhé
  • stačí natočit ho na mobil a nastříhat v jedné z běžně dostupných aplikací
  • tématem videa je otázka: Co pro vás znamená svoboda a demokracie

Hotové video zasílejte koordinátorce projektu Dagmar Caspe nejpozději do 21.9.2018 na adresu dagmar.caspe@forum2000.cz. Na stejnou emailovou adresu se můžete obrátit i v případě dotazů a podrobnějších informací.

Do emailu uveďte plná jména, věk všech členů tvůrčího týmu (max. 4 osoby) a také školu, na které studují. Všechny zaslané informace i video příspěvky  mohou být použity v rámci propagace projektu #JáDemokracie nebo jiných projektů, které pořádá či spolupořádá Nadace Forum 2000, a také pro doručení výhry. Všechna zaslaná videa budou moci být použita v rámci propagace této akce na sociálních sítích, v tisku, v médiích nebo při veřejných projekcích.

Pokud je vám (nebo některému z členů tvůrčího týmu) méně než 15 let, požádejte o souhlas s účastí v soutěži rodiče.

Vybraná videa pak bude posuzovat nezávislá porota a vítěz obdrží hodnotné ceny. Videa zároveň poslouží jako východisko pro veřejnou diskuzi o tom, co pro mladé lidi znamená svoboda a demokracie. Diskuzi Forum 2000 uspořádá začátkem října v Praze.

Více informací naleznete na webových stránkách Forum 2000. Příklady již vytvořených videí můžete nalézt na facebookové události nebo na instagramu nadace @festival_demokracie.

Aktuální informace o projektu sleduj na Facebooku Festivalu demokracie.

zdroj: forum2000.cz