Eustory – mezinárodní dějepisná soutěž

Jubilejní desátý ročník mezinárodní dějepisné soutěže pro studenty středních škol Eustory je vyhlášen. Cílem soutěže je probudit u studentů zájem o historii. Zapojte se i vy!

Soutěž EUSTORY na období let 2016 – 2017, foto: Eustory

Studentské práce letošního ročníku se zaměří na zkoumání historického místa, osobnosti nebo děje moderních dějin. Vaším úkolem bude vytvořit práci v rozsahu 15-30 stran, která bude založena na vlastním výzkumu (například rozhovory s pamětníky, výzkum v místních muzeích, apod.).

Tématem X. ročníku české EUSTORY je „Místo, osobnost, či událost, které utvářely historii“.

Podmínky účasti

  • Být studentem střední školy, mladší však 20 let
  • Do soutěže se přihlásit do 31. ledna 2017
  • Práce musí splňovat všechny formální náležitosti dle pravidel
  • Soutěžní práci zaslat do 15. února 2017

Ceny pro vítěze

Pro autory nejlepších prací jsou připraveny hodnotné ceny, jako například tablet, mobilní telefon, knižní ceny, nebo předplatné časopisu Dějiny a současnost. Nejúspěšnější autoři prací budou mít také možnost se zdarma zúčastnit mezinárodních seminářů a letních akademií Eustory, které organizuje a financuje nadace Körber Foundation a účastní se jich úspěšní řešitelé z celé Evropy.

Pro více informací o soutěži a pravidla navštivte webové stránky EUSTORY.

Zdroj: EUSTORY