Focení v Malém Tibetu

Brontosauři v Himalájích shánějí fotografa na třítýdenní cestu do Malého Tibetu. Fotografie pořízené na cestě budou publikovány v celostátních médiích, kromě zajímavého zážitku je tedy projekt i možností prezentovat svou práci.

Fotograf (novinář) bude jedním z členů skupiny 20 dobrovolníků, kteří budou v průběhu 14 dní vyučovat místní děti a pomáhat na stavbě nové školy. Úkolem fotografa je dokumentovat průběh cesty dobrovolníků a jejich působení ve škole v Mulbekhu.

Fotografie a články z cesty budou průběžně publikovány jednak na facebooku, ale také českých internetových novinách, například IDnes, TV prima, ČT.

Odlet z Prhy je naplánován na 27. 6. 2013. Do 6. 7. bude probíhat aklimatizace v Himálajích a do 21. 7. působení dobrovolníků v tamní škole. V Praze je možné být zpět cca 24.7. 2013.

Brontosauři lákají na možnost navštívit zajímavou zemi netradičním způsobem, pomoci dobré věci, a prosadit vaše fotografie nebo články na zajímavá místa.

Cesta vyjde přibližně na 25 tisíc (letenka 19 tisíc, 4 tisíce útrata na místě). Organizace je schopna poskytnout určité finanční spolupodílení na nákladech zájemce, finanční spoluúčast fotografa je však nutná.

Pro více informací kontaktujte Ing. Jiřího Sázela – Predseda@brontosaurivhimalajich.cz, + 420 603 534 730.