Dobrovolnictví v ukrajinském Čechohradu

Bavilo by tě podílet se na rozvoji české kultury na Ukrajině? Chceš získat skvělou životní zkušenost? Baví tě práce s dětmi? Jsi kreativní, akční, máš hlavu plnou snů a nápadů? Pak neváhej a vyraž pomáhat do Čechohradu!

Projekt „Česká komunita Čechohrad“

Hostitelská organizace: České centrum Čechohrad, odpovědná osoba: český učitel Jiří Bernkopf

České centrum Čechohrad se zabývá kulturními aktivitami s potomky starých českým emigrantů, kteří založili vesnici v roce 1869. Starší generace v Čechohradu dodnes ovládá čestinu. Česká kultura je tu už v menšině, vesnice je ale cenná tím, že se tu střetává kultura ukrajinská, ruská a česká. Díky tomu a díky entuziazmu místních kulturních pracovníků je Čechohrad nejvíce kulturní obcí v oblasti. V Čechohradu funguje dechovka, několik krojovaných ansámblů české hudby a taneční kroužek. O aktivitách českého učitele, který je vyslaný Českou republikou, je možné se dočíst na blogu ucecha.blogspot.cz. Dobrovolník se může zaměřit na činnosti, kterým se učitel nestíhá věnovat (tanec, výtvarná výchova atd.). Také se od něj čeká výpomoc s výukou češtiny.

Místo konání projektu – vesnice Čechohrad

Jedná se o vesnici s 1200 obyvateli. Čechohrad je vzdálený od nejblížšího města Melitopolu asi 20 km (pětkrát denně tam jezdí autobus). Na vesnici jsou tři obchody, jejichž denní otevírací doba je od 8 do 20 hod. Na vesnici je katolický kostel, kde probíhají 2x týdně bohoslužby (převážně v ruštině). Možnosti trávení volného času na vesnici jsou velmi omezené. I příroda je tu velmi jednotvárná (pole). Rovněž nelze očekávat silnou integraci v komunitě – to záleží zejména na otevřenosti a komunikativnosti dobrovolníka. Dobrovolník bude obklopen hlavně dětmi. V rámci projektu se určitě najde čas na poznávací výlety  (např. na Kamennou mohylu u Melitopolu, do Záporoží aj.) Učitel v tomto dobrovolníkovi pomůže.

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na práci s dětmi krajanů. Děti trochu rozumí česky – učí se od 2. třídy. Bude velmi přínosné, pokud bude čeština jediným komunikačním jazykem s dobrovolníkem. Dobrovolník si může vybrat z poměrně široké škály aktivit spojených s rozvíjením české kultury a českého jazyka, podle toho, co umí a co chce a může předat (zpěv, hudba, tanec, tvorba časopisu pro děti, pomoc při výuce jazyka, práce s dětmi, tábory). V lednu a v únoru mají děti kvůli nouzovému režimu dodávek plynu zvláštní prázdniny. V Českém centru bude teplo, a proto se zde v tuto dobu bude s dětmi intenzivně pracovat.

Ubytování

Dobrovolník bude mít vyhrazenou samostatnou místnost, která jindy slouží jako kancelář. S učitelem sdílí kuchyň a sociální zařízení. Vše je plně vybaveno.

Projekt bude dobrovolníkovi upraven na míru po společné besedě. S dobrovolníkem bude spolupracovat český učitel, který v destinaci žije. Dobrovolník mu může asistovat při jeho aktivitách nebo organizovat aktivity vlastní.

Popis práce

Od dobrovolníka se očekává hlavně práce s dětmi (výuka jazyka, hry nebo jiné kroužky). Čechohradský učitel mu bude posytovat pracovní zázemí. Za akce dobrovolníka nese zodpovědnost učitel.

Požadavky na dobrovolníka

 • Zájem o tradiční českou kulturu, české svátky, písničky, tance aj.
 • Znalost ruštiny ani ukrajinštiny není nutná. Pro komunitu bude naopak přínosnější, pokud dobrovolník bude mluvit jen česky a nebude rozumět rusky (nebo bude předstírat, že nerozumí). Žádný jiný jazyk není potřeba. Znalost angličtiny se na ukrajinském venkově blíží nule. Široké okolí je jednoznačně ruskojazyčné.
 • Velmi vítaná je zkušenost s folklorními tanci, s divadlem nebo s výtvarnou výchovou. Ale nic z toho není podmínkou.
 • Dobrovolník by měl být připraven na místní životní podmínky – běžné jsou problémy s vodou, výpadky elektřiny, špatné internetové připojení aj.
 • Věková hranice – 18+ (bez horní hranice).
 • Dobrovolník by měl být schopen za telefonické asistence učitele samostatně dojet z ČR do Melitopolu (tj. měl by být připraven na stresové situace na ukrajinských nádražích).

Trvání projektu

Předpokládáná doba projektu 1-2 měsíce (nebo cokoliv mezi tím, možné upravit podle potřeby dobrovolníka, doporučujeme však 1 měsíc) v období od poloviny ledna do konce února. Případně během letních měsíců: červenec, červen, srpen. Práci je možné zajistit jen pro jednoho dobrovolníka. Aktivity není potřeba plánovat příliš dopředu, je možné se přihlásit na poslední chvíli.

Organizace vyžaduje pohovor s dobrovolníkem. Nutné je potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci s dětmi. Pracovní doba bude maximálně flexibilní a bude záležet na osobní dohodě s dobrovolníkem. Za standardní jsou považovány max. 4 hodiny denně pedagogické práce s dětmi 5 dnů v týdnu. Je třeba počítat s tím, že několik hodin denně zabere dobrovolníkovi příprava na vlastní práci s dětmi. Dobrovolníci se mohou hlásit kdykoliv!

Podmínky pro dobrovolníka

 • Stravování – převážně vlastní, dobrovolník dostane 100 euro na měsíc (50 euro přispívá učitel, 50 euro přispívá místní spolek). Na místě koupíte domácí smetanu, mléko, vejce i maso.
 • Pojištění ani kapesné není možné zajistit.
 • Učitel zajistí pro dobrovolníka výlet na atraktivní místo v okolí, podle dohody.
 • Volno mimo víkendy je možné podle dohody a pracovního vytížení.
 • Centra jsou velmi dobře vybavena, pokud bude dobrovolník potřebovat další materiál pro svůj projekt, je možnost koupit ho z prostředků krajanského spolku.

Situace na Ukrajině

Místa, kde probíhají boje s povstalci a s ruskou armádou, jsou vzdálena 200 km od místa projektu. Bojová linie se již od září neposouvá, nepředpokládá se tedy, že by se to v budoucnu mělo změnit. V oblasti je bezpečno, boje se na životě v Melitopolu a v Čechohradu výrazně nepodepisují. Pokud by se přece jen situace zhoršila, bude zajištěn urychlený odjezd dobrovolníka.

 

Zdroj: http://www.inexsda.cz/cs/cechohrad