V půli listopadu se v Bratislavě uskutečnil už druhý ročník projektu Megafon pod taktovkou slovenské větve MladiinfoPřečtěte si zážitky jedné z jeho účastnic, Sandry.

V týdnu od 10. do 17. 11. 2014 se v Bratislavě uskutečnil 2. ročník projektu Megaphone: Speak loud, Europe is listening!, seminář zaměřený na PR a projektový management neziskových organizací pořádaný sdružením mladiiinfo. V jednom týdnu se tak setkalo 25 účastníků z České republiky, Slovenska, Chorvatska, Slovinska, Černé hory, Makedonie a statů MEDA regionu, kteří jsou aktivní v nejrůznějších neziskových organizacích pracujících s mládeží, aby se dozvěděli, jak zvýšit svou publicitu. A já měla tu čest být u toho.

Na semináři jsme se věnovali několik dní tomu, co je to PR, co je důležité v naší komunikaci s veřejností, jak efektivně pracovat s novináři nebo jak správně napsat tiskovou zprávu. Jeden celý den jsme strávili s vytvářením PR strategie k danému projektu a poslední dny semináře pak nahlédli do světa sociálních sítí a konkrétních projektů neziskových organizací. Díky různorodému kulturnímu složení přitom nebylo nouze o zajímavé debaty a různé pohledy na věc.

Seminář nicméně nebyl jen o vzdělávání. Byla to úžasná příležitost poznat mladé lidi, kteří se během týdne stali mými přáteli, s nimiž jsem si užila spoustu legrace a s nimiž seminář velmi rychle utekl. Pocit, že týden s cizími lidmi v cizím městě bude příliš dlouhý, mě opustil po prvním společném večeru a cesta zpátky do Prahy nebyla tolik smutná jen díky tomu, že mě doprovázel jeden z účastníků projektu. Megaphone 2 tak pro mě neznamenal jen nové zkušenosti, ale také skvěle strávený čas s motivovanými lidmi, kteří se zcela jistě v PR světě neztratí.

Velký dík za to patří samozřejmě organizatorům projektu, týmu Mladiinfo, jehož nadšení je hodné poklony.

Sandra Dostalíková