Cena Karla Velikého prodlužuje datum uzávěrky

Slyšeli jste o soutěži Cena Karla Velikého? Té, co uděluje Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách? Té, která je určena pro všechny mladé aktivní Evropany, kteří se snaží svými projekty podpořit porozumění mezi námi? Tak právě tato soutěž prodloužila termín uzávěrky a vy máte stále šanci přihlásit se, a to až do 18. února.

Kdo se může přihlásit?

Projekty, které podporují porozumění na evropské a pomáhají nám uvědomit si naši společnou evropskou identitu, může přihlásit jak jednotlivec, tak skupina. Jedinou podmínkou je, aby tyto projekty představovaly vzor pro mladé lidi žijící v Evropě. Měli by také poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství. Nevíte, co si pod tím vlastně představit? V minulých ročnících uspěly například projekty jako jsou výměny mládeže, či akce z oblasti sportu, umění a kultury. Inspiraci možná najdete v projektech z minulých let. A pokud máte na mysli zrovna něco trochu jiného, nevadí. Jak toto téma uchopíte, je jenom na vás. Důležité je býti občanem nebo obyvatelem jednoho z členských tátů EU a patřit do věkové kategorie 16 až 30 let.

Zdroj: europarl.europa.eu

Jaké jsou kritéria hodnocení soutěže?

Projekty budou hodnoceny podle třech zásad. Musí splňovat cíl soutěže, tedy podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu. Tyto projekty musí uvádět praktické příklady soužití Evropanů v jednom společenství. Přičemž upřednostněny budou projekty vytvořené dobrovolně, společným úsilím mladých lidí z několika členských států.

O co se hraje?

Tři vítězné projekty si mezi sebou rozdělí částku 15 tisíc eur, ale nejde přeci jenom o peníze! Kromě finančního ohodnocení budou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku. Navíc bude vybrán zástupce vítězného projektu ze všech 28 vnitrostátních kol, a ti se v květnu letošního roku zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže Cena Karla Velikého v Cáchách. Oceněným projektům se takto dostane velké pozornosti v mediálních kanálech Evropského parlamentu a Nadace.

Kromě toho všeho také dostanete možnost prodiskutovat své vize s evropskými činiteli a poznat mnoho jiných aktivních lidí, ze všech koutů Evropy. A kdo ví? Příště třeba budete moct zorganizovat něco spolu!

Přihlášky můžete nově vyplňovat až do 18. února na adrese Evropského parlamentu. Tam se také dozvíte o náležitostech přihlášek a postupech při výběru.