Cena Maxe Broda 2016

Příležitost pro všechny nadějné literáty! Společnost Franze Kafky vyhlašuje 22. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2016.

spolecnost_franze_kafky_logo - Mladiinfo ČR

Cenu Maxe Broda pořádá Společnost Franze Kafky se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru.

Pro letošní ročník soutěže byla vypsána následující témata:

  • Esej o povídce Franze Kafky Ortel – Uplynulo 100 let od jejího prvního knižního vydání
  • Můj kandidát na prezidenta – Esej o prezidentství
  • Krize evropských hodnot? – Humanita ve světle současného dění

Texty budou ohodnoceny literárními redaktory, badateli a spisovateli. Porota ocení především úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Autoři prvních tři nejlépe ohodnocených prací získají finanční odměnu.

Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena všem mladým lidem do 20 let.

Uzávěrka pro doručení prací je 25. dubna 2016 a to buď osobně nebo poštou na adresu Společnosti Franze Kafky.

Pro bližší informace navštivte webové stránky Společnosti Franze Kafky.

 

Zdroj: Společnost Franze Kafky