Youth Leadership Forum 2014

Jestliže se považujete za mladé, aktivní a vůdčí, můžete se zúčastnit akce nazvané Youth Leadership Forum 2014, která se koná už v červnu ve Varšavě. Mladí vůdci ze střední a východní Evropy zde budou diskutovat o zapojování mladých lidí do demokratických procesů ve svých zemích.

Youth Leadership Forum je pořádáno Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE). 35 mladých lidí bude během této akce diskutovat, jak mohou být mladí lidé zapojeni do politických procesů a jak může OSCE tomuto zapojení přispět.

Účastníci budou pracovat ve třech skupinách zaměřených na formální participaci mladých lidí v politice, poloformální participaci prostřednictvím lobby a neformální participaci prostřednictvím médií a blogů.

Akce se koná 16. a 17. června 2014 v polské Varšavě. Cestovné a náklady a ubytování je účastníkům hrazeno.

Podmínkou účasti je věk od 25 do 35 let, dobrá znalost angličtiny a alespoň dva roky praxe v relevantní oblasti (neziskovky, studenské unie, hnutí).

Přihlásit se můžete zasláním vyplněné přihlášky a životopisu na e-mail youth@odihr.pl. Přihlašování je otevřeno do 12.5.2014.

Více informací získáte na oficiálním webu akce.