Globální Forum na téma Youth Policies

Mladí lidé pracující s tématem politiky pro mladé v rozmezí od 18 do 35 let se mohou hlásit do 27. srpna 2014. Forum se bude konat 28. – 30. října 2014 v Ázerbájdžánském Baku. Všechny náklady jsou účastníkům hrazeny.

První forum tohoto druhu, jehož cílem bude svolat občansko-sociální organizace, experty, akademie, mladé advokáty, agentury OSN a další. Očekává se účast zhruba 700 účastníků zahrnující zástupce vlád, komunit vedených mladými, občanské společnosti, mezinárodní rozvojové partnery, akademické a výzkumné instituce, donory, privátní sektory.

V tomto kontextu bude na základě této výzvy vybráno na 200 mladých politicky angažovaných účastníků.

Možnost přihlásit se mají mladí aktivisté a členové mladých hnutí, reprezentanti organizací vedených mladými, výzkumní experti, rozvojoví experti, programoví experti v rámci politik pro mladé.

Podmínky účasti:

  • preferován je věk 18 – 35 let
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce na profesionální úrovni
  • zkušenosti s formulací, implementací a/nebo monitorováním politik pro mladé na národní, regionální i globální úrovni

Všechny náklady jsou hrazeny Ministerstvem pro mladé a sport v Ázerbájdžánu a UNDP:

  • cestovní náklady tam i zpět do Baku
  • ubytování a stravování v průběhu Fora
  • proplacená víza

Deadline přihlášky je 27.8.2014

Online přihlášku naleznete zde

Více informací na oficiálních stránkách

 

Zdroj: mladiinfo.eu