Výstava Dobro a volnost na Vyšehradě

Přehled o činnosti patnácti organizací, které se věnují pomoci potřebným v různých oblastech, lze získat na výstavě Dobro & volnost. Expozice je volně přístupná na pražském Vyšehradě a bude k vidění až do 6. ledna 2012. Podle organizátorů není dobrovolnictví jen dělání prospěšné činnosti pro druhé lidi, ale je to i alternativa osobního rozvoje.

Tato výstava vznikla na konec roku 2011, který byl Evropským rokem dobrovolnictví. Jejím smyslem je poděkování všem, kdo jsou do dobrovolnictví zapojeni, ať už aktivně jako dobrovolníci, či organizačně jako neziskové organizace. Vyslovuje tak podporu všem z téměř 90 tisíc neziskových organizací, které v naší republice působí.

„Na konec roku 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, jsme uspořádali menší výstavu právě o dobrovolnících a neziskových organizacích. Jde o výběr několika příkladů z široké škály činností, které neziskovky zastávají. Věříme, že i malý vhled do jejich činnosti může lidem přiblížit celou oblast a smysl práce neziskového sektoru a v čase adventu je třeba přivést na myšlenku o pomoci potřebným,“ uvádí organizátor výstavy Daniel Suchánek.

Výstavu pořádá o.s. Web2nno a NKP Vyšehrad, spolupořadatelem je Magistrát hl. m. Prahy.

Na výstavě uvidíte:
– program 5P, národní dobrovolnické centrum HESTIA
– Ta Kavárna, o.s. Borůvka
– o.s. 9 životů
– Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID, o.s.)
– KC Motýlek
– OKAMŽIK – sdružení pro podporu nejen nevidomých
– Diakonie ČCE – středisko Rolnička
– Hospicové občanské sdružení Cesta domů
– Dobrovolnické centrum Lékořice – FTN a FNKV
– Smíšek o.s.
– Česká společnost ornitologická
– Tmelník o.s.
– INEX – SDA
– VOŠ a ŠOŠ zdravotnická Cheb
– Domov Sue Ryder

 

Dopravní spojení:
metro trasa C, zastávka Vyšehrad (pak rovně přes Kongresové centrum)
tram 7,8,24, zastávka Albertov (nahoru do kopce)
tram 3,7,17,16, zastávka Výtoň (nahoru do kopce)

 

IInformace převzaty z portálu econnect .