Vzdělávací program učí studenty komunikaci se zdravotně postiženými


Střední odborná škola AHOL se zapojila do unikátního projektu, jehož cílem je rozšířit kompetenci studentů o znalosti a dovednosti týkající se bezbariérového cestování a komunikace s osobami se zdravotním postižením. Reaguje tak nejen na sílící trendy v cestovním ruchu související s prosazováním bezbariérového cestování, ale i na absenci těchto témat ve vzdělávání.

Projekt Cesty za poznáním aneb rozvoj kompetencí žáků středních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace je dotován z Evropské unie a realizován v Moravskoslezském kraji. Po prvotní fázi projektu, kdy byla připravována metodika a výukové materiály, následuje jeho ověřování přímo na školách. A Střední odborná škola AHOL je jednou z těch, které se do programu zapojily. „Vzhledem k zaměření našich studijních oborů je tato zkušenost pro studenty velmi přínosná a využitelná v jejich následné pracovní praxi na úřadech, v bankách, školách či sportovních institucích,“ komentuje zařazení Střední odborné školy AHOL do projektu její ředitelka Ing. Radmila Sosnová. „Našim cílem je, aby žáci získali úctu ke zdravotně postiženým a naučili se, jak se k nim správně chovat,“ dodává ředitelka školy Ing. Sosnová.

Na škole AHOL byl v prosinci realizován program zaměřený na bezbariérovou komunikaci a byli do něj zapojeni studenti 2. ročníků oborů Bankovnictví a pojišťovnictví, Veřejnosprávní činnost, Pedagogické lyceum, Sportovní management a Podnikání a obchod. Cílem programu je rozvoj dovedností žáků v jednání s lidmi se zdravotním postižením a odstranění vnitřních bariér v nabízení pomoci, které mnohdy pramení z neznalosti či předsudků. „Projekt nabízí jiný úhel pohledu na zdravotně postižené a učí nás s nimi jednat, prospívá tedy nejen nám, ale i postiženým. Kdysi jsem chtěla pracovat jako dobrovolnice s vozíčkáři, ale bála jsem se. Teď už ale vím, jak s nimi komunikovat a jak jim případně pomoci,“ uvádí Lucie Kolaříková, studentka oboru Pedagogické lyceum.

Týdenní výukový cyklus studenty seznámil s problematikou zdravotně postižených a přednesl hlavní zásady komunikace s nimi. Nejednalo se však o pouhé sdělení teoretických poznatků, ale studenti byly do výuky sami zapojeni formou praktických ukázek a různých cvičení. „Vyzkoušeli jsme si jízdu na vozíčku a manipulaci s ním nebo jsme hráli hry, v nichž jsme se snažili vcítit se do role slepých lidí. Naučili jsme se, jak máme nevidomé oslovit, jak s nimi správně komunikovat nebo jak je navigovat. Cvičili jsme si také Braillovo písmo, luštili jsme různé nápisy apod. a nakonec se každý tímto písmem sám podepsal,“ popisuje náplň projektu sedmnáctiletá Aneta Holečková.

Součástí výuky byla také beseda a setkání se zástupcem zdravotně postižených. Studenti tak měli mnohdy vůbec první možnost se osobně seznámit s handicapovaným člověkem. „Bylo to zajímavé poučení, díky němuž jsem začala mít k problematice jiný přístup. Dřív jsem si jich moc nevšímala, ale teď mi jich přijde líto, když slyším jejich smutné příběhy. Zjistila jsem, že jsou i důležitější věci na světě něž naše problémy. Také si teď mnohem více uvědomuji rizika a dávám na sebe větší pozor,“ hodnotí výuku Veronika Rašková z oboru Veřejnosprávní činnost. Týdenní výukový program byl zakončen závěrečným výstupem studentů, v němž prezentovali své poznatky.

Spolupráci se studenty kladně hodnotí i lektoři projektu. „Už na první pohled jde poznat, že se jedná o středoškoláky, panuje zde uvolněná atmosféra, řád a kázeň. Na druhou stranu jsou studenti více otevření a lze s nimi dobře diskutovat, z čehož vzejdou mnohdy zajímavé podněty a nápady. Nevidím zde ostych, který je vlastní starší generaci,“ popisuje Radim Kozlovský, lektor projektu a sám handicapovaný.

Nácvik komunikačních dovedností je situován do prostředí a situací souvisejících s cestováním. Získané poznatky mohou žáci uplatnit jak v osobním životě, tak v budoucích profesích, ve kterých mohou přicházet do kontaktu s handicapovanými zákazníky. „Studenti překonali počáteční ostych, zapojili se a byli moc kreativní, i když neměli předchozí zkušenosti. Je radost vidět tento posun od rozpačitého odstupu až k běžné komunikaci,“ dodává lektorka projektu Edita Konkolská.

Pro bližší informace o projektu prosím navštivte stránky http://www.cestyzapoznanim.info/ nebo kontaktujte paní Kateřinu Drongovou na tel. 558 335 479 či na mob. 725 091 616.

Bc. Veronika Kusá, tisková mluvčí AHOL Střední odborné školy, tel.: 777 86 44 96