Pozvánka na seminář: Možnosti ergoterapie v adiktologii

Možnosti ergoterapie v adiktologii
10/1/2012, 13-15:00

Má ergoterapie své místo v přímé práci s klientem adiktologických
služeb? Seminář nabídne zamyšlení nad uplatněním ergoterapie
u klientů adiktologických služeb s psychiatrickou diagnózou, se
zdravotním znevýhodněním, ale také okrajově s možnostmi péče
služeb pro novorozence matek uživatelek. Podíváme se na
konkrétní oblasti péče u klientů adiktologických služeb z pohledu
ergoterapie (podporované zaměstnávání, předpracovní vyšetření,
soběstačnost,kognitivní, motorické a senzorické funkce,
tělesné schéma).

Mgr. Veronika Schönová

Seminář proběhne v prostorách ambulantní léčby,
o.s. Prev-Centrum, Meziškolská 1120/2, Praha 6 (vchod z Anastázovy ulice).
Vstup na seminář je volný.

Kdo má v úmyslu seminář navštívit, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz.

GSM: 777 161 138, E-mail: poradna@prevcentrum.cz, www.prevcentrum.cz