Výměna mládeže Inter(national) volunteering

Pojeďte s námi na Slovensko na výměnu mládeže o dobrovolnictví. Mladiinfo ČR hledá 4 účastníky a 1 team leadera.

Přinášíme vám možnost zúčastnit se výměny mládeže, která se věnuje dobrovolnictví. Organizována je našimi partnery Mladiinfo Slovensko.

Projekt se koná od 10. 11. 2017 do 16. 11. 2017 ve městě Modra na Slovensku. Můžete zde potkat lidi z Estonska, Litvy, Španělska, Rumunska nebo Řecka.

Celá akce je hrazena z grantu Erasmus+. Ubytování a strava jsou zdarma a cestovné vám bude proplaceno dle pravidel programu. Ubytováni budete v penzionu Na Lúke, kde se bude odehrávat i většina programu.

Kdo se může hlásit na tuto výměnu?

  • každý mezi 18 – 30 lety,
  • ten, komu něco říká EVS a je aktivní v rámci své komunity,
  • ten, kdo se domluví anglicky na komunikační úrovni.

Zajímá vás více? Podívejte se Infopack Intern(national) volunteering.

Máte nějaké dotazy? Směřujte je na Linh, e-mail: thuy.linh@mladiinfo.cz

Hlásit se můžete pomocí tohoto formuláře.

Deadline přihlášek je 2. 10. 2017.