Forum2000: Jak posílit demokracii v nejisté době?

Je tady konec demokracie takové, jakou ji známe? Stojíme na prahu systémové změny? Odpovědi na tyto otázky hledají odborníci, vědci, pedagogové a ostatně i laická společnost po celém světě. Pokud vás odpovědi zajímají také, přijďte hledat společně s ostatními od 8. do 10. října 2017 na 21. konferenci Forum 2000.

Po bouřlivém dvacátém století a uklidnění rozčeřených vod na počátku toho současného, se zdá, že svět opět neví kudy kam. Důvěra v instituce upadá a víra v demokracii slábne. Konference Forum2000, která vám odpoví na tyto otázky, s příhodným názvem „Jak posílit demokracii v nejisté době“, bude probíhat zejména v prostorách paláce Žofín a pražského Goethe institutu v Praze. V rámci tří dnů budete moci navštívit přednášky a diskuze několika osobností z různých sfér. Pozvání vystoupit přijal kníže Albert II. Monacký, bývalý starosta Reykjavíku Jón Gnarr a mnoho dalších aktivistů, pedagogů či politiků.

(Zdroj: Forum 2000)
(Zdroj: Forum 2000)

Konference je rozdělena do šesti tematických okruhů:

  • Negativní trendy v demokracii
  • Globalizace a znejistělé identity
  • Media, informační trh a post-pravdivý svět
  • Jak čelit autoritářství
  • Obnova demokracie
  • Náboženství, transcendence a demokracie

 

 

 

Pracovní řečí konference je angličtina, a proto je program panelů všech tří dnů dostupný pouze v tomto jazyce. Pokud nejste dostatečně jazykově vybavení, nezoufejte. Vybrané akce budou překládány do jiných jazyků, nebo se v jiných jazycích uskuteční. Informace o jazyku každé akce najdete v programu.

Vstup je povolen pouze po předchozí registraci, tedy po vyplnění online formuláře. Neváhejte ovšem dlouho, brány registrace se uzavřou již 29. září 2017 a kapacita konference je omezená. Diskuse a další akce v rámci Festivalu demokracie konané na jiných místech v Praze a v dalších městech jsou otevřené veřejnosti bez nutnosti registrace, a to kromě akcí, které jsou v programu uvedené jako „pouze pro zvané“.

Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste jej zažít jinak než z pozice diváka, máte možnost pomoci s jeho organizací jako dobrovolník. Své nadšení a odhodlání můžete prokázat při organizaci konference spoluprací s týmem nadace, z pozice asistenta delegáta, jako hosteska či hostes. Bližší informace o dobrovolnických pozicích najdete na stránkách Forum 2000.

Zdroj: Forum 2000