V čem se liší vysokoškolské studium v USA od našeho?

Studium na univerzitách v různých částech světa se může výrazně lišit. I tento fakt byl jedním z lákadel k tomu, aby se autor článku vydal studovat na univerzitu v USA. Na nejzásadnější rozdíly mezi vysokým školstvím v USA a školstvím v České republice se zaměřil v tomto článku.

Poplatky

Největší rozdíl v obou systémech tvoří poplatky za studium. Dle kvality univerzity se v USA poplatky liší, avšak nejčastěji se pohybují v řádech tisíců dolarů za semestr. U nás jsou tyto částky nepředstavitelné a jsme jedna z mála zemí na světě, kde studujeme zadarmo. Tento fakt sice přináší výhodu pro naši peněženku, avšak nám ubírá i některé příjemné věci spojené s placeným studiem. 

Díky poplatkům dostává studium v USA úplně jiných rozměrů. Život studenta je zde zpestřen mnohými kulturními akcemi, sportovními zařízeními nebo možnostmi ve stravování, na univerzitách bývají také desítky studentských spolků, které jsou finančně  podporovány. Všechny výše zmíněné výhody dokáží studium zpříjemnit a člověk se může často skvěle odreagovat. Něco takového mi u nás nejspíš bude chybět.

Zdroj: autorův archiv

Kampus

Většina univerzit v USA tvoří kompaktní areál zvaný kampus, ve kterém se nachází jak ubytování a stravovací zařízení, tak budovy sloužící ke vzdělávání. Také knihovna, kulturní centra, bazén, fit centrum a stadiony s tréninkovými hřišti. Student tak žije v prostředí, kde se potkává jen a pouze s ostatními studenty. U nás existují kampusy také, ale netvoří jakési město ve městě, jako je tomu v USA. Koleje fungují podobně jako u nás, nabízejí však nejen ubytování v bytech, ale i sdílené domky. Vlastně můžete bydlet dle své libosti. Buď sami, nebo s dalšími dvěma, třemi i čtyřmi lidmi. Když se poštěstí, máte společnou kuchyň jen s nimi, někdy s celým patrem. 

Výuka

Samotné studium v USA se od našeho liší v mnoha věcech. Mně osobně připomínalo svou strukturou střední školu u nás. Student se povinně účastní přednášek a seminářů, získává body za docházku, diskutuje s ostatními studenty a velmi často píše i domácí úkoly a eseje. Hojně se využívá sociálních sítí sloužících k výuce. V případě NAU to byla aplikace Blackboard-learn.

U nás je systém založený na nepovinném navštěvování přednášek a jedné závěrečné zkoušce. Samozřejmě existují i semináře, kde je docházka povinná a člověk pracuje na svém závěrečném hodnocení. Americký systém mi přišel sice náročnější, ale přínosnější v tom, že se člověk průběžným učením nakonec naučí mnohem více.

Patriotismus

V USA je na rozdíl od ČR silně rozvinut „univerzitní patriotismus“. Ten zahrnuje všudypřítomnost maskota, různé doplňky a mnohdy i kompletní šatník v barvách vaší univerzity. Všechny tyto propriety jsou snadno dostupné, což trendu výrazně napomáhá. 

Tyto a jiné rozdíly však člověk vnímá nejintenzivněji, když s nimi má osobní zkušenost. Proto vám vřele doporučuji vyjet studovat i do zahraničí, třeba díky zaběhlému programu Erasmus. Zážitky s tím spojené se vám vryjí hluboko do paměti a posunou vaše studium na úplně jiný level.

Zdroj: autorův archiv

Autorem tohoto článku je Jáchym Pantálek, který spolu s dalšími šikovnými studenty a pisateli tvoří tým MyImage.cz, web od mladých, pro mladé. Další rady, tipy a informace nejen k tématu studia v USA na jejich webu MyImage.cz