Stipendium na studium střední školy v USA

Camp Center International nabízí stipendium na roční středoškolský pobyt v USA 2016-2017 v hodnotě cca 220 000 Kč. Vybranému studentovi budou uhrazeny výdaje týkající se školy, rodiny, ale také zpáteční letenka do USA a zdravotní pojištění po dobu programu. Účastník programu hradí pouze poplatek za vystavení víza a kapesné.

Délka programu: 10 měsíců

Podmínky

  • Věk studenta v srpnu 2016 musí být mezi 15 a 18,5 lety
  • Student musí prokázat dostatečnou znalost anglického jazyka (test a pohovor)
  • Student nesmí mít z anglického jazyka horší známku než za 2 za poslední 3 roky
  • Student nesmí mít horší prospěch než průměr 2,0
  • Student nesmí mít za poslední 3 roky na vysvědčení za 4

USA - Mladiinfo ČR

Výběrové řízení (test z anglického jazyka + pohovor) se uskuteční: 22. 11. 2015 v 10:00 v Hradci Králové
Nejprve je potřeba poslat přihlášku do 21. 11. 2015 na email info@akcevpohode.cz , která bude obsahovat tyto náležitosti:

  • kopie vysvědčení za poslední tři roky
  • anglickou esej o minimálně 900 slovech o motivaci k pobytu v zahraničí

Náklady spojené s výběrovým řízením: 1 500 Kč, informace o způsobu úhrady se dozvíte na webu.

Zdroj: http://www.akcevpohode.cz/studium-stredni-skola-zahranici/usa/stipendium-usa