Together projekty 2013

Organitace Together zve na několik projektů v příštím roce. Další nabídky včetně projektů v České republice budou přibývat.

„Take Action“ – Lucembursko
Termín: 17. – 27.2.2013

Projekt bude rozvíjet podnikavost mladých lidí, tedy jak přetvořit své nápady v realitu, jak být aktivní. Dále se bude zabývat nezaměstnaností mladých lidí a sociální inkluzí.
Pro českou skupinu hledáme 7 účastníků – přihlašování do 10.1.2013.

„Sport it“ – Estonsko
Sportovně zaměřený projekt je zaměřen na interakci slyšících a neslysících mladých lidí
Termín: 22.-28.4.2013
Pro českou skupinu hledáme 6 účastníků

„Sorry..I am a Gipsy“ – Itálie
Termín: 15.-22.4.2013

Projekt zaměřený na interkulturní učení a poznávání romské kultury.
Pro českou skupinu hledáme 6 účastníků

 „Creators not consumers“ – Černá hora

Hlavním tématem projektu budou média a jejich vytváření
Termín: Duben 2013 (bude specifikováno)

Výměna mládeže ve Slovinsku
Termín: Duben 2013 (bude specifikováno)

Všechny projekty jsou spolufinancovány agenturou Mládež, účastníci tedy hradí pouze 30% cestovních nákladů, ubytování a strava jsou pro ně zajištěny.

Už nyní se můžete přihlašovat na lucemburský projekt, další přihlašování bude spuštěno v průběhu roku. Pro informace a přihlášky pište na eva.peterkova@network-together.eu