Stáž v České ženské lobby

Zajímáte se o práva žen? Chcete si vyzkoušet přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky českých žen ve společnosti? Pak máte právě možnost získat pracovní zkušenost v organizaci, která háji práva žen v České republice.

Česká ženská lobby je síť organizací hájících práva žen v České republice.  Síť organizací spojuje celkem 37 proženských organizací. Důležitou zásadou je, že Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Organizace se zasazuje o ovlivňování zákonů tak, aby se žilo českým ženám lépe, prosazuje rovnost žen a mužů a posiluje postavení znevýhodněných skupin žen. Lobby rovněž upozorňuje na problémy žen a nabízí řešení těchto problémů. Organizace je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

Ilustrační foto. Zdroj: Česká ženská lobby.

Mezi úspěchy České ženské lobby můžeme zařadit podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) českou vládou, zasazení se o navýšení míst v MŠ (v novele školského zákona), spolupodíl na vzniku Strategie pro rovnost žen a mužů či sledování naplňování ženských práv v mezinárodních úmluvách a jejich připomínkování v rámci OSN.

Česká ženská lobby nyní nabízí možnost stát se na pár měsíců členem/kou týmu České ženské lobby. Stáž je určena především pro studující a absolventy/ky vysokých škol (vítáni jsou ale všichni zájemci a zájemkyně!). Minimální délka stáže je 3 měsíce se zázemím v Praze. Termín nástupu záleží na domluvě. Stáž je bezplatná (s možností získat financování přes grantový program Erasmus stáže, což záleží od podmínek vysoké školy).

Náplň stáže

 • Správa sociálních sítí a webových stránek organizace (PR neziskové organizace),
 • monitoring médií,
 • podílení se na organizaci a přípravě akcí, debat a dalších aktivit,
 • zápisy z konferencí, seminářů a podkladů pro potřeby kanceláře,
 • možnost zúčastnit se konferenci a seminářů,
 • zajištění každodenního chodu kanceláře České ženské lobby.

Požadavky na stáž

 • Zájem o oblast ženských práv a rovnosti žen a mužů se zaměřením na Českou republiku,
 • znalost českého jazyka a komunikační znalost anglického jazyka,
 • výborné komunikační a organizační schopnosti
 • flexibilita, dynamičnost a spolehlivost,
 • znalost Microsoft Office a sociálních sítí.

Přihláška

V případě zájmu pošlete svůj životopis a motivační dopis v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na emailovou adresu diana.gregorova@czlobby.cz. V motivačním dopise uveďte preferovaný termín a délku stáže. Více se o České ženské lobby můžete dozvědět na webových stránkách.

Zdroj: czlobby.cz