Stáže pro překladatele v Evropské komisi

Dokončil/a jsi vysokou školu a máš chuť sbírat zkušenosti? Pětiměsíční překladatelská stáž v Evropské komisi může být dobrým startem!

Vybraní uchazeči budou přiřazeni k překladatelským skupinám se stejným mateřským jazykem. Stážisté budou vykonávat obdobnou práci jako zaměstnanci (tzn. překládat do svého mateřského nebo hlavního jazyka z alespoň dvou oficiálních jazyků EU). Budou pracovat pod dohledem a vedením zkušeného pracovníka. Někteří stážisté budou přiřazeni do jazykové knihovny, do terminologické jednotky nebo jiné podpůrné překladatelské služby.

european commission

Stážisté jsou vybírání ze všech zemí EU a dalších kandidátských zemí. V omezeném počtu mohou být přijati stážisté z nečlenských států EU.

Požadavky:

  • mít dokončený první cyklus vysokoškolského vzdělání,
  • mít titul nebo jeho ekvivalent v době uzávěrky pro podání žádosti,
  • nemít už absolvovanou jinou stáž v Evropské instituci nebo orgánu EU,
  • být schopen překládat do svého mateřského jazyka ze dvou oficiálních jazyků EU,
  • mít velmi dobrou znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny,
  • mít velmi dobrou znalost dalšího oficiálního jazyka EU,
  • občané členských států EU musí mít dobrou znalost třetího oficiálního jazyka EU,
  • občané nečlenských států EU musí mít dobrou znalost třetího jazyka,
  • být schopen překládat do svého mateřského jazyka nebo hlavního jazyka ze dvou oficiálních jazyků EU.

Stážista obdrží grant 1.000 euro na měsíc a náhradu cestovních výdajů. Úrazové a zdravotní pojištění je také hrazeno. Stážisté se znevýhodněním mohou dostat další příspěvek ke grantu.
Stáže obvykle začínají 1. října a 1. března, ale mohou začít i v jiném termínu.

Chceš-li se stáže zúčastnit, pak stačí vyplnit a odeslat on-line žádost a poslat svou přihlášku před uplynutím lhůty. Termín je 29. srpna 2014, 12:00 bruselského času (pro stáže začínající 1. března 2015).

Více informací nalezneš zde: http://ec.europa.eu/stages/how/how_en.htm

Zdroj: http://eurodesk.cz/aktuality/cela-cr/prekladatelske-staze-evropske-komise