Stáže v Evropské komisi

I pro rok 2015 hledá Evropská komise stážisty a stážistky na svá ředitelství. Pokud chcete strávit letní semestr v Bruselu, Lucemburku či jinde, přihlaste se do 29. srpna a třeba budete mezi více než šesti sty vybranými.

Díky projektu stáží mají studenti a mladí profesionálové jedinečnou šanci získat zkušenosti s životem a prací v hlavních institucích EU.

Stážisté mají často na starost administrativní podporu úřadu, monitoring tisku, zapisování konferencí a vyhodnocování projektů, různé rešerše a analýzu informací. Součástí stáže bývá i úvodní konference spojená s řadou přednášek a návštěvou institucí.

Zájemci mohou vybírat, do jakého z orgánů se přihlásí, na čemž závisí následná náplň stáže i místo. Na výběr je: 

 • Evropská centrální banka

 • Evropská investiční banka

 • Evropská komise

 • Evropská služba pro vnější činnost

 • Evropský hospodářský a sociální výbor

 • Evropský parlament

 • Evropský účetní dvůr

 • Evropský veřejný ochránce práv

 • Rada Evropské unie

 • Soudní dvůr Evropské unie

 • Výbor regionů

Více informací o jednotlivých pozicích najdete zde.

Délka stáží se pohybuje od 1 do 12 měsíců. Stážista během svého pobytu pobírá plat okolo 1000 Euro měsíčně, opět v závislosti na tom, kde působí.

Po úspěšném přijetí přihlášky je zájemce zařazen do databáze Blue Book, ze které vybírají jednotlivá generální ředitelství své kandidáty. Nakonec stáž v Evropské komisi získá pokaždé až šest set zájemců. Více o přihlašování najdete zde. Uzávěrka přihlášek je 29.8.2014.