Mírové sympozium v Praze

Již tuto středu se můžete zcela zdarma zúčastnit sympozia na téma Mír, jak je za něj zodpovědná mládež?. Pořadatelem je korejská organizace IPYG ve spolupráci s českou organizací Tmelník.

Účastníky sympozia budou zejména představitelé mládeže a pracovníci s mládeží z celé ČR a také z Koreji. Akce si klade za cíl otevřít diskusi a hledat možné formy spolupráce v oblasti peacebuildingu pro budoucnost.

International Peace Youth Group (IPYG) z Jižní Koreji je největší mírová mládežnická organizace v Asii.  IPYG je hnutí skupin mladých lidí usilujících o spolupráci napříč hranicemi, jazyky a národy.

Sympozium se koná ve středu 6.8.2014 na adrese Prvního pluku 8/10, Praha. Pro účast na symposiu je nutné předem nahlásit svou účast na emailu kuba@tmelnik.cz. Do e-mailu uveďte Vaše jméno, věk a telefonní číslo. Uzávěrka přihlašvání je již zítra, 4. 8. 2014.