Stáž pro studenty práva

Odbor komunitárního práva MZV ČR – Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU i Oddělení pro obecné otázky práva EU a vnější vztahy – nabízejí studentům právnických fakult možnost studijní stáže.

V Kanceláři vládního zmocněnce je náplní práce zejména práce se spisy a příprava podkladů v rámci řízení o předběžné otázce. Požadováno je základní povědomí o právu EU, znalost francouzštiny (alespoň pasivní) je výhodou.

V Oddělení pro obecné otázky práva EU a vnější vztahy bývá náplní práce stážistů především rešeršní a analytická činnost v souvislosti s aktuálními otázkami práva EU, práce s rozsudky Soudního dvora atd. Požadujeme základní orientaci v právu EU, zájem o mezinárodní právo veřejné a výbornou znalost anglického jazyka. Znalost francouzštiny je výhodou.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu: okp_sekretariat@mzv.cz.