ERASMUS – méně známe možnosti pro studenty

To, že existuje jakýsi ERASMUS, díky němuž je možné vyrazit během studia až na rok do ciziny, jste jistě slyšeli.Vaši spolužáci záhadně zmizeli a další semestr se objevili opálení a vysmátí  a sváděli to právě na Erasma…zajímavé. Zřejmě vyrazili na studijní stáž do zahraničí, která je nejběžněji využívaným typem stáže v rámci tohoto programu. Jsou tu ale i jiné možnosti.

Kromě studia v zahraničí, které trvá jeden nebo dva semestry, je určené všem studentům VŠ a VOŠ všech typů studia (takže i dálkařů) a musí být podložené smlouvou mezi vaší vysílající a přijímající organizací je tu i další možnost – pracovní stáž.

Pracovní stáže se může účastnit každý student VŠ nebo VOŠ, a na rozdíl od stáže studijní už v prvním ročníku studia. Na jeden až dva semestry vyráží do zahraničí (konkrétně do Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, na Island, Kypr, Lichnštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Turecka nebo Velké Británie), aby zde na plný úvazek po celou dobu pracoval v jedné organizaci, kterou si vybere podle svého oboru.

Hostící organizací může být jakákoliv organizace, která se podílí na ekonomických aktivitách dané země – státní, soukromá i nezisková, s výjimkou organizací spravujících programy EU nebo ambasád a velvyslanectví země, z níž student přijíždí. Není potřeba, aby měla vaše škola s danou organizací jakoukoliv předchozí spolupráci, důležité pouze je sepsat časový harmonogram vaší práce, který bude obsahovat ustanovení Odpovědnosti za kvalitu. Není vyžadována ani předchozí písemná smlouva mezi vaší školou a hostitelskou organizací, pokud je pracovní pobyt domluven pouze na základě dohody.  Po absolvování stáže dostanete od vaší hostitelské organizace certifikát, kterým absolvování pobytu dokládáte, a vypracujete závěrečnou zprávu pro program Erasmus.

Takto nastavené podmínky dávají velké možnosti iniciativním studentům k tomu, aby se vydali získat praxi do zahraničí tak trochu na vlastní pěst. Pokud máte během studia celosemestrální praxi, je to ideální možnost vyrazit na pracovní stáž, která vám bude jako praxe uznána. Pokud selosemestrální praxi nemáte, riskujete prodlužování studia, avšak za cenu zkušeností, které jsou k nezaplacení. Podmínkou je, aby vaše vysoká škola danou pracovní stáž uznala buď jako přímou součást studia (tedy praxi za určitý počet kreditů) nebo jako praxi, kterou vám uvede v dodatku k diplomu.Vaši vysokou školu potřebujete k tomu, aby váš pobyt zaštítila a aby podala žádost o grant k národní agentuře. Pokud studenti z vaší školy na pracovní stáže běžně nejezdí, ale vyrážejí v rámci Erasmu studovat, využijte stejné studijní/zahraniční oddělení i pro zažizování vašeho pobytu. Pokud si nejste jistí, jestli je vaše škola do programu Erasmus vůbec zapoena, podívejte se do tohoto seznamu škol.

Během vaší stáže pobíráte stipendium, které je asi o třetinu vyšší než u stáže studijní, aby pokrylo zvýšené náklady související s ubytováním a stravou. Výše stipendia je odstupňována podle jednotlivých zemí a pohybuje se měsíčně od 323 Eur v Bulharsku až po 806 Eur ve Velké Británii. Obecně platí, že výše stipendia nepokryje všechny náklady spojené se zehraničním pobytem. Znám ale i studenty, kterým se podařilo na Erasmu ještě slušně vydělat třeba proto, že jim hostitelská organizace poskytovala zdarma ubytování.

Pokud jste už s programem Erasmus vyjeli na studijní pobyt, nevadí, pravidlo zní: pouze jedna studijní a jedna pracovní stáž za život a pobyt v zahraničí maximálně 24 měsíců. Byla by tedy škoda této příležitosti nevyužít.

Poslední rada na závěr: Nebojte se a pusťte se do toho! V západních zemích je takováto pracovní mobilita už během studia běžná a v mnoha zahraničních organizacích je normální hostit studenty. Stačí jen probrouzdat se internetem, najít organizaci, která vás zajímá a pokusit se navázet kontakt.

Pro více informací se ptejte na vaší vysoké nebo vyšší odborné škole, nebo navštivte stránky Národní agentury.