Placená stáž v NATO pro studenty a absolventy

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s mezinárodním sekretariátem NATO vyhlašuje výběrové řízení na stáž v sídle NATO pro studenty či čerstvé absolventy vysokých škol.

Dovolujeme si zprostředkovat nabídku vyhlášenou Národním kontaktním místem, které spravuje kontaktní databázi pracovních příležitostí pro umístění v různých mezinárodních organizacích. Pokud i vy chcete dostávat pravidelně nabídky e-mailem, nezapomeňte se registrovat do Národní kontaktní databáze.

Zdroj: www.mzv.cz
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Tato stáž je pilotním projektem MZV, který má přispět k většímu zapojení studentů a mladých profesionálů (do 1 roku po ukončení studia) do mezinárodních organizací.

Stáže jsou určeny zejména pro studenty/absolventy diplomacie, politických věd, bezpečnostních studií či mezinárodních vztahů, vítání jsou ovšem i kandidáti se zkušenostmi z oblasti informačních technologií nebo kybernetické bezpečnosti. Během 6 měsíční stáže se úspěšní kandidáti zapojí do práce jednoho z útvarů sekretariátu NATO v Bruselu.

Přihlášky se podávají on-line a výběrové řízení je dvoukolové. Do prvního kola budou zařazeni uchazeči splňující následující kritéria:

 • Minimální věk 21 let (v den podání přihlášky),
 • občanství ČR,
 • probíhající vysokoškolské magisterské studium v prezenční formě, nebo absolventi do jednoho roku od ukončení studia (v den podání přihlášky),
 • vynikající znalost angličtiny (doložená jazykovým certifikátem), aktivní znalost francouzštiny výhodou,
 • silné analytické a komunikační dovednosti,
 • dobrá znalost současného bezpečnostního prostředí,
 • aktivní zájem o českou zahraniční politiku.

V druhém kole budou vybraní kandidáti přizváni k osobnímu pohovoru na MZV. Uchazeči o stáž musí splňovat všechny podmínky stanovené MZV a sekretariátem NATO. Stážistovi bude MZV po dobu stáže vyplácet stipendium ve výši 1400 EUR měsíčně.

Vybraní uchazeči budou muset absolvovat bezpečnostní prověrku u Národního bezpečnostního úřadu ČR na stupeň „T – tajné“. Nástup na stáž se proto předpokládá buď v červnu, nebo červenci 2017, v závislosti na datu získání bezpečnostní prověrky a na tom, kam bude stážista umístěn (zařazení bude v souladu se zahraničněpolitickými prioritami ČR).

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah 2 strany A4);
 • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 strana A4);
 • kopie jazykových certifikátů;
 • preferovaný úsek v rámci sekretariátu NATO (s odůvodněním výběru);
 • potvrzení o studiu nebo kopii vysokoškolského diplomu;
 • závazek neprodleně zahájit bezpečnostní řízení u NBÚ v případě výběru na stáž.

Uzávěrka přihlášek je 24. listopadu 2016. Kompletní přihlášky zasílejte na adresu nkm@mzv.cz (do kopie na email ondrej_wagner@mzv.cz). Do předmětu emailu uveďte „NATO Internship Programme“. Pouze uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou kontaktováni.

Veškeré informace k stážím v NATO naleznete na webové stránce www.nato.int/cps/en/natolive.

Zdroj: Národní kontaktní databáze, Ministerstvo zahraničních věcí. Publikováno se svolením Ondřeje Wagnera.