Staňte se mladými ambasadory!

Zajímáte se o veřejné dění, baví vás pořádat akce a seznamovat se s lidmi? Chcete něco změnit? Staňte se mladými ambasadory, zapojujte lidi do veřejného dění a veďte s nimi dialog na téma „Mladí lidé v Evropě: Co bude dál?“

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží je organizace, která usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu mezi tvůrci politik a mladými lidmi jakožto běžné součásti veřejné diskuze v České republice. Cílem je zajištění participace mladých lidí na veřejném dění, které se mladých lidí přímo dotýká. Národní pracovní skupina v současné době hledá lidi, kteří chtějí pracovat s mládeží a stát se mladými ambasadory.

Budoucí ambasadory čekají dvě školení. První se uskuteční v listopadu 2017, kde se účastníci seznámí se strukturovaným dialogem a jeho dosavadními výsledky i s ostatními ambasadory. Na tomto školení také proběhnou workshopy a individuální konzultace zaměřené na soft skills a PR. Na druhém školení, které se uskuteční v únoru/březnu 2018, budou  jeho účastníci sdílet své dosavadní zkušenosti, společně analyzovat a hodnotit data a čekají na ně i teambuildingové aktivity.

Ilustrační foto. Autor: geralt. CCo Creative Commons. Zdroj: pixabay.com

Podmínky:

 • věk 13 až 30 let
 • zájem o své okolí, veřejné dění a politiku, snaha hodnotit a ovlivňovat věci
 • zapojení mladých lidí do veřejného dění, vedení diskuze s úředníky, politiky a odborníky
 • výhodou jsou zkušenosti s činností v neziskové organizaci, práci s mládeží, s organizací aktivit, s tvorbou videí, blogů, s aktivním účtem na Facebooku, Instagramu, Snapchatu či Twitteru

Nabídka:

 • mentoring a pomoc s organizací různých typů akcí
 • manuály a návody s tipy, jak pořádat různé druhy aktivit
 • vybavení pro pořádaní akcí, propagační materiály
 • prezentace v medailonku s fotkou a prezentace vašich akcí strukturovaného dialogu na webu strukturovanydialog.cz
 • při úspěšném splnění všech podmínek během programu (účast na obou školeních, včasné dodání požadovaných materiálů z akcí, uspořádání minimálně 4 akcí) dostanete certifikát o spolupráci a nabytých zkušenostech a dovednostech a finanční odměnu
 • nejlepší ambasadoři získají možnost využít nabídky stáže v evropských institucích

Co můžete dělat?

 • distribuce online nebo offline anket, debata, setkání, workshop…
 • můžete to pořádat se svými spolužáky, kamarády, lidmi z vaší organizace
 • můžete si přizvat i lidi s rozhodovací pravomocí nebo zástupce organizací pracujících s mládeží

 

Kontakt:

Pokud chcete získat bohaté zkušenosti a zároveň ovlivnit dění kolem sebe, zašlete do 8. října svůj životopis a motivační dopis na e-mail zuzana.wildova@crdm.cz. Pokud máte dotazy, napište mail nebo volejte na číslo 607 248 082.

Zdroj: Strukturovaný dialog