Social Impact Awards – soutěž pro podnikavé

Vnímáte společenské problémy kolem vás a rádi byste přišli s nápadem, který by je pomáhal řešit? Anebo už takový nápad máte, ale nevíte jak ho začít realizovat?

Social Impact Award právě tyto aktivity podporuje. Nabízíme mladým lidem z Rakouska, České republiky a Rumunska, aby s naší podporou rozvíjeli své nápady a plány na společensky prospěšné podnikatelské aktivity. Účastníci soutěže mohou získat: odborné know-how, prostor pro výměnu nápadů, zpětnou vazbu a v neposlední řadě finanční ocenění které pomůže začínajícím společensky prospěšným podnikatelům nastartovat svůj projekt.

Co tedy Social Impact Award obnáší?
Prostřednictvím workshopů, které budou probíhat zdarma v březnu 2012  v prostorách Hub Praha, se vám dostane odborného zasvěcení do témat zaměřených například na to, jak správně pracovat na rozvíjení svých nápadů, zda a jakým způsobem mohou společensky prospěšné podnikatelské aktivity přinášet zisk a jak správně řešit problémy, se kterými je potřeba počítat, pokud chceme naše nápady a představy přetavit ve fungující a udržitelný projekt. Zároveň se zde můžete seznámit s dalšími začínajícími sociálními podnikateli nebo již ostřílenými profesionály, kteří vám zodpoví případné otázky a dají vám zpětnou vazbu k vašim projektům. Seznam pořádaných akcí najdete tady. Účast na workshopech však není podmínkou k odevzdání vašich projektů.

5. dubna 2012 je posledním dnem, kdy je možné projekt podat. Projekty se podávají v angličtině. Nevyžadujeme perfektní jazykové zpracování na akademické úrovni, postačí nám srozumitelný projev. V případě, že by měl někdo vážný zájem se zúčastnit a jazykové bariéry by mu to znemožňovaly, budeme připraveni mu se zpracováním projektu pomoci.

 

Projekty se mohou zaměřovat na nejrůznější společenské oblasti, například na boj s chudobou, oblast péče o zdraví, podporu vzdělávání, ochranu životního prostředí, energetické problémy, využití nových technologií, ochranu lidských práv, rovné příležitosti, péči o znevýhodněné osoby apod. Může se jednat o mobilní vývařovnu pro lidi bez domova, inovativní vzdělávací projekt, internetový portál posilující sousedské aktivity, nový způsob fundraisingu nebo něco, co tu ještě nebylo. Důležité je, aby daný projekt řešil nějaký společenský problém, a to ať v České republice, nebo jinde ve světě.Pokud podáte svůj projekt ve stanoveném termínu a v předepsané podobě, můžete se po administraci a hodnocení naší odborné poroty dostat až do vídeňského finále, kde budou čtyři vítězné projekty oceněny hlavní cenou € 4.000, letním členstvím v Hub Praha, odborným vedením, které budete moci při realizaci projektu využít a dalšími cenami.

Své projekty můžete posílat na e-mail  submit@socialimpactaward.cz.

Více o soutěži i celém projektu se dozvíte zde.

 

Podle http://socialimpactaward.net/