Mezinárodní kurz TRI – Theatre for Roma Inclusion

Pracujete s Romy? Zajímá vás využití umění v sociální práci? Pro vás je tu mezinárodní vzdělávací kurz TRI – Theatre for Roma Inclusion.

Během TRI – Theatre for Roma Inclusion se prostřednictvím neformálního vzdělávání, divadla a kreativních metod dozvíte, jak se zabývat problematikou anti-diskriminace, menšin a inkluze v práci s romskou mládeží.

Kurz je určený všem pracovníkům s mládeží, školitelům, mladým lídrům a komukoliv, koho zajímá využití umění v sociální práci.

Datum a místo: 21. – 28. 4. 2014, Bělehrad, Srbsko

Cestovní náklady jsou hrazeny ze 70 % pořadatelskou organizací REACH. Pořadatelé hradí i ubytování a stravu. Vybraní účastníci uhradí školné 30 euro.

Přihlásit se můžete na stránkách SALTO, kde se dozvíte více i o samotném kurzu. Deadline přihlášek je 10. 3. 2014.