META – tréninkový kurz ve Španělsku

Tréninkový kurz ve Španělsku? V listopadu minulého roku se ho zúčastnil i český tým. Co vše se naučil a zažil? To se dozvíš v článku níže!

Erasmus+ školení ve Španělsku

Zdroj: Archiv účastníků

Od pondělí 14. 11. do soboty 19. 11. se odehrávalo tréninkové školení pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, dobrovolníky či skauty v oblasti neformálního vzdělávání. Kromě nás, Čechů, přijeli také účastníci ze Slovenska, Francie, Portugalska, Kypru, Makedonie, Litvy, Itálie, Nizozemí či Finska. Celá akce probíhala na samotě poblíž malého města Soto del Real, které leží 40 kilometrů od Madridu.

Zdroj: Archiv účastníků

Na místo nás z Madridu zavezl autobus, který zařídili organizátoři. Ubytovaní jsme byli po třech skupinách ve velkých místnostech, kde jsme spali ve spacácích. Pomocí hry jsme se rozdělili na skupinky složené z různých národností, jednotlivé skupinky poté každý den vykonávaly jednotlivé úkoly a střídaly se (vytírání, uklízení v kuchyni, zhasínání světel…) Jídlo bylo zajištěno pětkrát denně.

Tréninkový kurz jak se patří

V počátku kurzu se hrály seznamovací hry nebo hry na zapamatování jmen. Například lidé stáli v kruhu a navzájem si házeli míček, který však mohli hodit jen tehdy, pokud řekli jméno osoby, ke které byl míček mířen. Další hra spočívala v rozdělení na dvě skupiny, mezi kterými visela deka, mezitím se z každé skupiny před deku postavila jedna osoba a jakmile deka spadla, museli navzájem říct jména svého protivníka. Kdo jméno vyslovil jako první (a bylo správné), ten vyhrál a protivník se musel přesunout do druhé skupiny. Vyhrála ta skupina, kde se nakonec nacházeli všichni zúčastnění.

Zdroj: Archiv účastníků

Každý den probíhaly tzv. energizery, tedy hry, které nás probudily, povzbudily a dodaly nám energii. Mezi takové hry patřily například výše zmíněné molekuly, další můžeme připomenout Busstop, Who is the leader? Mezi energizery patřily také zahřívací tance v kruhu, které vedly sami účastníci kurzu.

Teambulidingové hry

Velice zajímavá byla kategorie teambuilding her. Mezi ně patřila například hra Just trust! či Comfort zone. Pomocí těchto her docházelo k utužování vztahů a soudržnosti týmu. Kromě těchto aktivit patřících do neformálního vzdělávání, nám byla představena myšlenka projektu Erasmus+, ESC a Youthpass.

Mezi často probíraná témata patřilo dobrovolnictví, organizace dobrovolnických akcí, jejich manažerství, účely, cesty, prostředky. Sami jsme ve skupinách zkusili podobné akce nanečisto zorganizovat, vedoucí a účastníci kurzu poté sdělovali své poznámky a rady.

Večery probíhaly přátelsky, u krbu, lidé si povídali či hráli stolní hry. Jeden z večerů byl „intercultural“, kdy jednotlivé národnosti představily své země pomocí her, kvízů, či učily lidové tance. Každá země přinesla své jídlo a pití a všichni s radostí ochutnávali.


Když bylo volné odpoledne, jedna skupina vyrazila na procházku do okolních hor a druhá navštívila město Soto del Real. Další odpoledne šel na výlet do okolí celý tým.

Tréninkový kurz jsme si moc užili a doporučujeme všem, ať to také vyzkouší. Není se čeho bát, čeká tě spousta zábavy, ale naučíš se také něco zajímavého. Tak neváhej a jeď!