Leaders of Tomorrow ve Švýcarsku

Od 2. do 3. května 2013 se na univerzitě St. Gallen ve Švýcarsku koná světově uznávané sympozium. Ústředními tématy setkání bude občanská společnost, vůdcovství, management a politika.

Cílem akce je propojení sfér politiky, obchodu a společnosti, definování společných hodnot a vytvoření prostředí pro spolupráci. Setkání se zúčastní vrcholní manageři, představitelé soukromých společností, politiky a občanské společnosti, ale také vybraní studenti.

Sympozia se mohou zúčastnít studenti magisterského nebo doktorandského stupně mladší 30 let. Sto účastníků bude vybráno na základě eseje, videa nebo multimediální prezentace.  Tématy práce jsou

  1.  Putting incentives right
  2. Coping with institutions
  3. Against the current – courageous people
  4. Management of excellence

Vybraným sto autorům bude umožněno zúčastnit se sympozia a budou jim uhrazeny veškeré náklady s tím spojené. Tři nejlepší navíc získají cenu 20 000 Euro.

Soutěžní práce se odevzdávají prostřednictvím online účtu do 1.2.2013.

Více informací najdete na mladiinfo.com nebo přímo na stránkách sympozia.