Tamjdemy v roce 2012

Na pomoc českým neziskovkám se s Tamjdemem letos vydalo 190 dobrovolníků!

Tamjdem nyní s potěšením představuje projekty Tamjdem roku 2012 aneb Tamjsmebyli: Ve spolupráci s českými neziskovými organizacemi a za laskavé podpory dobrovolníků a partnerů jsme uskutečnili 16 víkendových výjezdů na pomoc neziskovým organizacím. Od českých Budějovic po Bělou u Jevíčka jsme pomáhali v ekologicky zaměřených centrech, tanečních studiích, pivovarech, organizacích zaměřených na práci s handicapovanými či sociálně vyloučenými a nechyběla ani alternativa např. v podobě buddhismu a záchrana historických památek. Projektů se zúčastnilo celkem 190 dobrovolníků, kteří společně odpracovali 1697 hodin dobrovolnické práce pro neziskový sektor. Gratulujeme a děkujeme za vysoké nasazení a příjemné chvíle!

A že projekty nebyli jenom o práci, ale že každý Tamjdem byl víkendem trochujinak, příležitostí k poznání dobrovolnictví, nových lidí a českého neziskového sektoru, dokládá příklad posledního letošního projektu ve Valdštejnské Lodžii na Jičínsku. Byl to opět originální Tamjdem, kde se sešlo 13 dobrovolníků (Čechů i cizinců). Společně jsme pracovali na revitalizaci této významné barokní památky a vlastně se i otiskli do její historie. Pomohli jsme postavit Cestu přátelství a navíc jsme pod ní uložili zprávu z Tamjdemu pro příští generace!

V příštím roce s námi můžete podobné zprávy vytvářet! Těšíme se na spolupráci a vzájemné obohacení.

 

 

Za Tamjdem tým dobrovolníků, ideových nadšenců a organizátorů konkrétních víkendovek se pro letošní sezónu loučí koordinátorka Markéta Votavová