Zahraniční stáže- zkušenosti, zážitky i uplatnění

Na dnešním doslova přeplněném pracovním trhu není lehké zaujmout a být výjimečný. Můžete mít charisma i perfektní motivaci. Konkurence je však početná a nelze se spoléhat jen na hezký úsměv a příjemné vystupování.

Podle výzkumu společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz, patří mezi nejdůležitější kritéria pro uplatnění se v praxi certifikace kurzů rozvíjejících osobnost, výsledky psychometrie, diplom o VŠ vzdělání a také délka odborné praxe. Co se týče přístupu k odborným praxím, v životopise zaměstnavatele zaujmou stáže z významných firem nebo stáže zahraniční.

Výhodou práce v zahraničí ale není jen vylepšení vašeho CV. Jsou to také měsíce prožité v jiném kulturním prostředí a získání kontaktů po celém světě. Kromě jiného jde také o reprezentaci vaší školy i celé země. Proto má účast na většině stáží různé podmínky. Obvykle je to bakalářský titul, velmi dobrá znalost angličtiny, popř. druhého jazyka a někdy také pracovní zkušenost v oboru.

Možností, jak se na pracovní stáž dostat je nespočet. Stačí si vybrat tu pravou. Například součástí programu Erasmus je i mobilita studentů na zahraniční pracovní stáže a její finanční podpora. Nabídky stáží můžete nalézt také přímo na internetových stránkách mezinárodních společností, organizací, ministerstev a dalších institucí, zastupitelských úřadů apod. Na zahraniční stáže se specializuje i studentská organizace AIESEC prostřednictvím portálu Nastaz.cz.

Pro inspiraci při výběru země, která by vás jakožto místo pro stáž zajímala, určitě stojí za to přečíst si reference. Například takto popisuje své pracovní zážitky v Kanadě Dominika:

„Stáž v Kanadě mi pomohla v získání zkušeností v oblasti marketingu a turismu. Měla jsem možnost pracovat s profesionály v daném oboru. Vybudovala jsem si respekt a sebevědomí, které bych nezískala za tak krátkou chvíli (rok) v jakékoliv firmě tady v České Republice.“

Užitečné odkazy pro více informací:

NAEP – agentura, která koordinuje vzdělávací programy včetně programu Erasmus

Eures – portál Evropské unie týkající se pracovních příležitostí

NaStáž  – stáže zprostředkované studentskou organizací AIESEC.