Jak studovat na univerzitě ve Skotsku – část I.

Láká vás studium v zahraničí, ale nechcete platit vysoké školné? Nespoléhejte se na Erasmus, a objevte možnost plnohodnotného studia na vysokých školách ve Skotsku. 

Ivana Paulusová

Tento článek je první ze série Studium ve Skotsku. Postupně se dozvíte více o hlavních výhodách studia v zahraničí, jak se lze na skotskou univerzitu dostat, něco o finanční stránce věci, životě na univerzitě v zahraničí a mé osobní zkušenosti.

Sama jsem totiž před několika týdny dokončila druhý ročník bakalářského studia na univerzitě v Edinburghu a odletěla na roční výměnný pobyt. Studium v zahraničí mě nadchlo a myslím, že v několika ohledech posunulo dál. Jelikož vím, že s možností studia ve Skotsku mnoho studentů obeznámeno není, rozhodla jsem se napsat tuto sérii článků. Chtěla bych napravit několik mýtů, které o studiu v zahraničí panují a ukázat vám cestu, která vám může pomoci otevřít dveře do světa. 

V tomto článku beach ráda představila několik výhod, které dle mého názoru studium v zahraničí, a přesněji ve Skotsku má. 

Široká nabídka oborů a flexibilita studia 

Skotsko je domovem několika světově uznávaných univerzit. Nejznámější a nejlépe hodnocené jsou 4 historické univerzity – University of Aberdeen, University of Edinburgh, University of Glasgow a University of St. Andrews, ale celkem jich ve Skotsku najdete více. Většina univerzit se pyšní velmi širokou nabídkou oborů.

Svůj obor tedy najdete, ať už se rozhodnete studovat inženýrství nebo hudbu. Kromě velmi široké nabídky oborů je výhodou také flexibila studia. Během prvních dvou let máte u většiny oborů možnost vybrat si předměty napříč fakultami a vyzkoušet něco nového.

Během těchto dvou let je také možnost změnit si obor, který studujete, například z matematiky na ekonomii. Je tedy mnohem menší pravděbodobnost, že po roce zjistíte, že vás zvolený obor nebaví, musíte přejít na jinou školu a začínat zase od začátku. I já asem této možnosti využila, a na konci druhého ročníku jsem se rozhodla změnit svůj dvouobor Geografie a Ekonomie na Ekonomii a Environmentální Studia. Po několika geografických předmětech jsem totiž zjistila, že ve studiu Geografie vlastně nevidím moc smysl. 

Ivana Paulusová

Školné zdarma 

O studiu v zahraničí koluje plno doměnek a předsudků. Mezi ty nejčastější, se kterými jsem se setkala patří to, že studium v zahraničí je velmi drahé či je jen pro třídní premianty. Obě tyto doměnky však lze vyvrátit. Další z výhod studia ve Skotsko oproti ostatním státům je to, že jako student z Evropské Unie nemusíte hradit školné. Můžete tedy studovat na prestižní světově uznáváné univerzitě s dlouhou tradicí a to zdarma. Školné je placené organizací SAAS. Po přijetí na univerzitu je třeba si o zaplacení požádat, ale to je velmi jednoduchý online proces. I když je budoucnost školného nejistá kvůli Brexitu, studenti, kteří začnou jejich studium ve školním roce 2020/2021 mají garantováno, že se podmínky platby školného za dobu jejich studia nezmění. To znamená, že budou moci dostudovat zdarma. 

Ivana Paulusová

Styl vzdělávání

Mezi další výhody patří především západní styl vzdělávání. Důraz se klade především na rozvoj kritického myšlení a samostatnou práci. Téměř se nesetkáme s tím, že byste se museli učit dohledatelná fakta na zpamět. Studenti musí avšak věnovat více času psaní esejí. Ve většině oborů a předmětů si však můžete vybrat na co přesně se chcete zaměřit a často je na vás jak dané téma pojmete. Já sama jsem se setkala například s take-home exam, kdy jsem měla 24 hodin na napsání 2 esejí z 6 zadání.

Velkou výhodu také vidím v přístupu profesorů a jiných pracovníků školy ke studentům. Za dva roky na univerzitě jsem se nesetkala s tím, že by nějaký profesor byl nepříjemný, odmítl něco vysvětlit či jinak pomoci. 

Multikulturní prostředí

Skotské university jsou známé mezi studenty z celého světa. Při studiu tedy máte možnost pracovat s lidmi z různých koutů světa, z různých kultur i zázemí. Kromě kamarádů po celém světě, tak po ukončení univerzity budete mít i mnohem větší kulturní rozhled. 

Ivana Paulusová

Mimoškolní aktivity 

Velké univerzity nabízí kromě kvalitního vzdělávání také široké spektrum volnočasových aktivit. Můžete se zapojit do některých z desítek sportovních klubů, ať už na soutěžní úrovni či jako nováček. Ve volnočasových klubech můžete najít kamarády se stejnými zájmy, ať už tím zájmem je  náboženství, hraní her, vaření či moderní tanec. A pokud nenajdete klub, který se vám líbí, můžete založit svůj vlastní. Kluby jsou vedeny současnými studenty, a já tak letos byla ve vedení Yoga society a Buddy leader pro studenty na Erasmu. Potkala jsem tak nejen nové přátele, ale také jsem získala nové hodnotné zkušenosti.

Díky programu mé fakulty jsem také měla možnost vycestovat do Keni a navštívit nejen přírodní a kulturní památky, ale také instituce jako je World Bank a OSN. To zmiňuji jako doklad toho, že velké zahraniční univerzity nabízejí opravdu velkou škálu příležitostí. 

Ivana Paulusová

Možnost vycestovat dál 

Většina skotských univerzit má smlouvy s univerzitami po celém světě. Studenti tedy mají možnost během bakalářského studia vyjet na půl roku nebo na rok do zahraničí. Ze Skotska se tak již během bakalářského studia můžete dostat na několik měsíců do Ameriky, Austráli či Asie. Vědomí toho, že bych mohla na semestr či dva vyjet do mé vysněné Austrálie pro měl byl taky jeden z důvodů proč jsem se rozhodla na univerzitu do zahraničí přihlásit. Třeba tohle bude jeden z motivujích bodů i pro vás. 

Již uvažujete o studiu ve Skotsku? Nebo vás nějaký z výše zmíněných bodů přesvědčil, že by studium v zahraničí mohlo být to pravé pro vás? V příštím článku vás provedu přijímacím řízením a dodám pár rad, aby vaše případná přihláška byla co nejúspěšnější.