INEX zveřejnil stáže projektu Glen

Chcete se během léta vydat na dva až tři měsíce do zahraničí dobrovolničit? Nebo byste raději na stáž? A co skloubit obojí dohromady a vyjet na Glen?

Podstatou Glen projektů je zahraniční pobyt českého  a německého/švýcarského dobrovolníka ve vybrané rozvojové zemi, kde působí přibližně tři měsíce v projektu. Jejich pozice je více odborná, než tomu bývá u klasických workcampů, předpokládá se znalost daného oboru a nějaké zkušenosti. Z letošních projektů si vyberete, jestliže studujete pedagogiku, psychologii, média, sociální práci, managemant, medicínu, sociologii, jazyky, matematiku, přírodovědu, rozvoj, film, fotografii, produkci, design, ekologii, environmentalistiku, energetiku nebo se v těchto oborech vyznátetakže snad úplně každý 🙂

Podstatou výjezdu není jen dobrovolnická pomoc v cílové zemi, ale také vzdělání a rozvoj dobrovolníka. Předpokládá se, že dobrovolník bude nově nabyté zkušenost po svém příjezdu šířit prostřednictvím přednášek a prezentací a využije je i pro svou budoucí praxi.

Před odjezdem každého dobrovolníka čeká série školení, příprava a také aspoň zevrubné seznámení s německým parťákem/parťačkou. Dvojce chystající se na výjezd komunikuje (e-maily, skypem atp.) už alespoň čtvrt roku před odjezdem a všechny náležitosti připravuje společně. Kromě INEXu, který vám bude stát v zádech je tu tedy člověk, který bude přímo s vámi a bude tedy důležitým pojítkem s vaší domácí kulturou.

Pro letošní rok INEX zveřejnil sedm projektů – v Mongolsku, Vietnamu, Gruzii, Zambii, Keni, Etiopii a Burkině Faso. Na seznam konkrétního obsahu jednotlivých stáží a další detaily se podívejte na stránky projektu. S přihlašování neotálejte, čas je jen do konce ledna a k přihlášce je potřeba napsat i motivační dopis.

Glen projekty jsou určené lidem, kteří mají s pobytem v zahraničí nějakou zkušenost a každý přihlášený projde před zařazením do projektu rozsáhlým výběrovým řízením. U uchazečů se předpokládá dobrá znalost angličtiny a u některých také francouzština či ruština. Nejdůležitější ze všeho je však motivace, osobnostní předpoklady a zdravý rozum.