Dobrovolníkem v IQ Roma servisu

IQ Roma servis, o.s. hledá dobrovolníky/ce!

IQ Roma servis, o.s., poskytující sociální, poradenské a vzdělávací služby pro sociálně vyloučenou romskou komunitu, hledá dobrovolníky, a do těchto lokalit Jihomoravského kraje:

– Brno
– Zastávka u Brna
– Ivanovice
– Bučovice
– Vyškov
– Břeclav

Je možné navázat pravidelnou spolupráci nebo přispívat jednorázově, záleží jen na Vás. Nejčastěji se však dobrovolníci věnují doučování dětí (převážně ZŠ), které probíhá přímo v jejich rodinách, kde lze navázat kamarádský vztah.

 Podmínky dobrovolnictví

Podmínkou dobrovolnictví je být starší 15let a být trestně bezúhodnný. V případě doučování je důležité mít čas alespoň dvě hodiny týdně a být ochoten vykonávat dobrovolnickou činnost dlouhodobě (minimálně půl roku).

Co můžete získat?
Nezapomínejte, že dobrovolnickou činností nejen pomáháte potřebným, ale získáváte také :
– zkušenosti a praxi,
– smyslupné trávení volného času,
– rozšíření obzorů, poznání nových lidí
– další vzdělávání,
– povědomí o fungování neziskových organizací,
– možnost využít odborné podpory, zázemí organizace, pomůcky atd.,
– možnost získat certifikát dokládající realizaci, rozsah a obsah dobrovolnické činnosti.

 

Chcete vědět víc?

Potřebujete-li více informací, mrkněte na naše stránky www.iqrs.cz na sekce Dobrovolníkům. V případě zájmu o dobrovolnickou činnost nás kontaktujte na email popř. telefonicky dle lokality:

email: dobrovolnici@iqrs.cz

koordinátorka dobrovolníků pro Brno
Miroslava Líbalová +420 773 756 585

koordinátorka dobrovolníků pro Břeclav
Karolina Rejlková, +420 777 478 919

koordinátorka pro obce Jihomoravského kraje (Bučovice, Vyškov, Ivanovice na Hané, Zastávka u Brna)
Nela Živčáková, +420 775 894 248

Poté si můžete dohodnout termín první schůzky, na níž se k ničemu nezavazujete a která slouží k oboustranné výměně informací – cílem je sladit očekávání dobrovolníka s možnostmi a potřebami organizace, resp. našich klientů, a vyjasnit si vše potřebné. Poté budete mít dostatek času si celou věc zodpovědně promyslet, můžete také navštívit některé naše aktivity, abyste měli reálnou představu o naší činnosti a v případě pokračujícího zájmu se domluvit na konkrétní podobě dobrovolnictví.