How to travel on a shoestring? / Jak cestovat levně?

Náš EVS dobrovolník Enes rád cestuje. Nevyužívá ale drahých nabídek, snaží se cestovat tak, aby ho to moc nestálo. O takzvané lowcost tipy se s vámi podělí v tomto článku. Článek je v angličtině, níže najdete český překlad.

You have worked hard for years, saved every cent you could. Now it is the time to start experiencing some adventures!

Certain parts of the world like South East Asia or Latin America has been famous for cheap traveling. However, this does not mean it is impossible to spend all your money in a few weeks. So you need to learn how to stick to your budget and this article is for travelers who want to know how to travel on a shoestring!

1. Have you chosen the right time?

It is very important to avoid busy periods of destinations such as school holidays or Christmas breaks. This is when the traveling industry hikes up the prices to take the advantage of these breaks! Research the best time to visit your intended destination, and then travel just before or after these dates. Go for the low peak season and always try to accommodate in the weekdays so you could also have the pleasure of hanging out more with the locals and more space!

Source:travelsandliving.com

Source:travelsandliving.com

2. Make a daily travel budget.

Personally, I think that this is the biggest tip for sticking to your budget. Plan for how long you would stay away from home and make up a budget accordingly. Some days you can, of course, go over it but then the next day it will be a lot easier to catch up with it by having some quiet days.

Source:backpackeradvice.com

3. Travel at night!

If you’re traveling by train, bus or a plane, take them at night. It will save on accommodation and once you’re used to it, sleeping won’t be a problem. It will also help you to go around in daytime till the night so you will not miss any daylight. Also, avoid luxury, VIP or the ones for tourists, always travel with locals!

Night Train to Chiang Mai, Source: Personal archives

4. Eat where the locals eat.

To find a good restaurant you can always ask local people, especially shop owners. These people usually know the best and the cheapest places around. Don’t avoid to try local or street food because you think you can get sick! Both fancy restaurants and street sellers buy the food from the same place, so if locals are eating there, it means it is safe!

Source: onedio.com

5. Stay in cheap places!

Accommodation usually the biggest daily cost for travelers. Choose to stay in small locally-run guesthouses or homestays, or find cheap hotels on the edge of town. Don’t forget that you can rent a boat for a day for 10 dollars in Thailand, the Philippines or Indonesia instead of paying 10 extra dollars for accommodation.

I paid only $5 a night to this bungalow. It was money well spent

6. Shop at the local markets and cook!

Local markets are great,  fresh and usually very cheap. If your place has a kitchen, you can cook your dinners at your hostel or lodge! It helps both staying cheap and making a lot of new friends! Besides to that, it is always good to carry some snacks and fruits with you.

Cabbage market in Bangkok, Source: Personal archives

7.  Travel slowly.

Do not stress yourself to go from place to another in a short period of time. Staying in one place for an extended time, always help you to work out where the cheapest places are to eat and drink. There will be a chance to have a few days rest, relax by the beach or go for a walk. Go slow and explore.

On balance, I never say that going to travel on a budget is easy. The gains, however, are always worth it!

Pai Canyon-Chiangmai, Source: Personal Archives

“How beautiful to settle somewhere every day,

How pleasant to flow like a water without becoming turbid and frozen,

My sweetheart faded away along with yesterday,

No matter all the promises of yesterday,

Now it’s time to say something new.“

Rumi

CZ:

Pracovali jste roky tvrdě, šetřili každý halíř. Teď nastal čas zažít nějaké to dobrodružství!

Některé části světa, jako jihovýchodní Asie nebo Latinská Amerika, se staly známými díky levnému cestování. To každopádně neznamená, že tam nemůžete utratit všechny svoje peníze během několika týdnů. Takže se musíte se naučit jak hospodařit se svým omezeným rozpočtem. A právě tento článek je pro ccestovatele, kteří chtějí vědět, jak cestovat levně!

1. Zvolili jste si ten správný termín?

Velmi důležité je, se vyhnout se době, kdy je ve vámi zvolené době nějaké volno nebo Vánoční prázdniny. V tuto dobu cestovatelský průmysl nasadí ceny výš a využívá benefitů těhchto prázdnin a volna. Udělejte si průzkum, kdy je nejlepší čas navštívit vámi zvolenou destinaci a jeďte buďto před nebo až volno skončí. Jeďte mimo sezónu a vždy se snažte ubytovat během dní v týdnu, a tak můžete využít příležitosti trávit čas s místními lidmi.

2. Stanovte si denní rozpočet na cestování

Osobně si myslím, že je to nejlepší tip, když chcete vyjít se svým rozpočtem. Naplánujte si, jak dlouho chcete zůstat na cestách a tomu přizpůsobte svůj rozpočet. Některé dny samozřejmě můžete jít přes limit – další den ale nechte peněženku raděj odpočívat.

3. Cestujte v noci!

Pokud cestujete vlakem, autobusem nebo letadlem, jeďte v noci. Ušetříte na ubytování a jak si na to zvyknete, spaní nebude problémem. Místo, kam přijetede, si tak budete mocti projít už za brzkých raních hodin, až do noci. Také se vyhněte luxusu, VIP místům a vozidlům pro turisty, vždy cestujte s místními.

4. Jezte tam, kde jí místní 

Abyste našli dobrou restauraci, tak se vždy můžete zeptat místních lidí, obzvlášť majitelů obchodů. Tito lidé většinou znají, kde se dobře a levně najíst. Nevyhýbejte se ani tomu zkusit místní jídlo nebo street food, protože si myslíte, že vám může být špatně. Jak lepší restaurace, tak prodavači jídla na ulici nakupují jídlo ze stejného místa. Takže jestli tam jedí místní, je to bezpečné!

5. Zůstaňte na levných místech

Ubytování většinou bývá pro cestovatele ten největší výdaj. Zůstaňte v malých guesthousech nebo si najděte levný hostel na okraji města. Nezapomeňte, že si můžete v Thajsku, na Filipínách nebo v Indonésii pronajmout loď, která vás vyjde 10 dolarů na den, místo toho, abyste platili dvakrát tolik za ubytování.

6. Nakupujte na místních trzích a vařte!

Místní trhy jsou skvělé, jsou na nich čerstvé věci, které jsou většinou velmi levné. Pokud má vaše ubytování kuchyň, můžete si vařit večeře v hostelu. Má to dvě výhody – ušetříte a získáte si nové prátele! Navíc si vždy můžete vzít svačinu a ovoce s sebou.

7. Cestujte pomalu

Nestresujte se tím, abyste se dostali z jenoho místa na druhé co nejrychleji. Pokud zůstanete na jednom místě déle, vždy vám to pomůže v prozkoumání, kde jsou nejlevnější místa na jídlo a pití. Je tu také možnost dát si na pár dní oddych, relaxovat na pláži nebo se jít projít. Cestujte pomalu a objevujte.
Nikdy jsem neřekl, že cestovat s omezeným rozpočtem je jednoduché. Každopádně to, co tím získáte, stojí za to!