Stáž v Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR

Láká vás stáž v oblasti státní sféry a chcete se zapojit do komunikace o evropských tématech? Úřad vlády České republiky nyní hledá do svého týmu stážisty, kteří budou působit v Odboru komunikace o evropských záležitostech. Přihlašte se právě teď!

Odbor komunikace o evropských záležitostech zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii, a to na centrální i regionální úrovni. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon.

Portál Euroskop je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině a má průměrnou měsíční návštěvnost cca 40 tisíc reálných uživatelů. Euroskop přináší informace i prostřednictvím svých profilů na sociálních sítích (Facebooku, Twitteru a YouTube). Síť regionálních Eurocenter připravuje semináře, veřejné debaty a konference se zaměřením na fungování EU a témata spojená s evropskou integrací. Dalším cílem Eurocenter je pokrytí krajů ČR při reflexi regionálních informačních potřeb u jednotlivých cílových skupin. Eurocentra také v regionech spolupracují s partnery – zejména s krajskými samosprávami, univerzitami, zájmovými a profesními organizacemi a nevládními organizacemi. Odbor také organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a pořádá konference a semináře s evropskou tématikou.

 

page1image2228394256

Ilustrační foto. Zdroj Úřad vlády ČR.

Odbor komunikace o evropských záležitostech vypsal výběrové řízení na odbornou stáž. Stážisté/tky se budou podílet zejména na zajištění činnosti Národního konventu o EU a některých dalších činnostech odboru (např. články pro Euroskop.cz, spolupráce s Eurocentrem Praha). Součástí práce budou rešerše, drobné analýzy a organizační zajišťování odborných seminářů a veřejných akcí. Obsazena budou dvě neplacená, stážistická místa.

Charakteristika stáže

  • tříměsíční stáž se začátkem od února 2019,
  • časová náročnost osm hodin týdně,
  • po splnění podmínek a ukončení stáže obdržení certifikátu o absolvování stáže a hodnocení práce.

Požadavky

  • Dobrá znalost českého a anglického jazyka,
  • orientace v reáliích EU a evropské agendě,
  • úspěšné absolvování vstupního pohovoru.

Přihláška

Pro přihlášení na stáž prosím zašlete svůj životopis spolu s motivačním dopisem (s rozsahem max. 1 normostrana) na email cvachovcova.pavla@vlada.cz, a to do 11. 1. 2019.

Zdroj: euroskop.cz, vlada.cz