European Charlemagne Youth Prize

Mladí lidé z členských států Evropské unie se mohou přihlásit do soutěže pořádané Evropským parlamentem. Pokud máte nápad na zajímavý projekt podporující evropské a mezinárodní porozumění a sdílení hodnot, neváhejte a přihlaste se.

Nejzajímavější projekty, především organizace akcí, výměny mládeže nebo online projekty, získají podporu 5000, 3000 nebo 2000 Euro. Projekty mají sloužit jako dobrý příklad společného soužití a komunitního života v rámci Evropy.

Podmínkami účasti je věk účastníků od 16 do 30 let a občanství jedné ze zemí EU. Projekty mohou přihlásit jednotlivci i skupiny, a to vždy pouze v jedné ze zemí. Žádost musí být podána v jednom z oficiálních jazyků EU, tedy i v češtině. Projekty musí začít a být ukončeny do 12 měsíců.

28 vybraných finalistů bude pozváno do Aachen v Německu, tři vítězové pak budou vyhlášeni na půdě Evropského parlamentu.

Další informace získáte na webu soutěže, kde je také možné vyplnit online přihlašovací formulář. Uzávěrka přihlášek je 20.1.2014.