Profesní etika v kontextu holocaustu

FASPE, neboli Fellowship at Auschwitz for study of the Professional Ethics, je programem zaměřeným na profesní etiku v oblasti žurnalistiky, práva, teologie a medicíny. Dvanáctidenní semináře v létě 2014 nabízí neopakovatelné zkušenosti, množství zážitků a krytí veškerých nákladů. 

Programy FASPE nabízí dva týdny nabité semináři, workshopy a poznáváním památek. Dvanáctidenní akce začíná, návštěvou Muzea Judaismu v New Yorku, pokračuje v Osvětimi, Berlíně a Krakowě.

Pro studenty a absolventy jednotlivých profesí se programy i termíny liší:

  • Žurnalistika – 25.5. – 2.6. 2014, přihlašování do 6.1.2014
  • Právo – 25.5. – 2.6. 2014, přihlašování do 6.1.2014
  • Medicína – 15. – 26.6. 2014, přihlašování do 6.1.2014
  • Teologie – 15. – 26.6.2014, přihlašování již bylo uzavřeno

Účastníkům je během celého pobytu zajištěno ubytování, stravování i doprava. Účastníci si sami hradí cestu do New Yorku před zahájením programu, v případě potřeby je ale možné požádat o finanční podporu.

Zájemci musí do 6.1. 2014 odevzdat shrnutí svých dosavadních studijních a pracovních zkušeností, potvrzení o absolvovaném vzdělání, esej vysvětlující motivaci k účasti a dva doporučující dopisy.

Více informací o programu i postupu přihlašování se dozvíte na webu Mhjnyc.org.