DUO-Thailand Fellowship Program 2015

Chtěl by jsi zažít studijní pobyt v Thajsku? Program výměny vysokoškolských studentů mezi Thajskem a zeměmi Evropské unie, „DUO-Thailand Fellowship Program 2015“, tuto možnost nabízí.

Dům zahraniční spolupráce

„DUO-Thailan Fellowship Program 2015“ je program výměny vysokoškolských studentů mezi Thajskem a zeměmi Evropské unie. Jedná se vždy o výměnu osob, jednoho studenta z Thajska za jednoho studenta ze země Evropské unie.

Možnosti studia se mohou týkat zejména (nikoli výlučně) níže zmíněných oborů (účastníci z obou zemí nemusí studovat stejný obor):

 • Alternativní zdroje energie („Alternative Energy“)
 • Biotechnologie a potravinářská technologie („Biotechnology/Food Technology“
 • Vědy o zdraví („Health Sciences“)
 • Technologie dřeva („Wood Technology“)
 • Informační a komunikační technologie („Information and Communication  Technology“)
 • Logistika a management dodávkových řetězců („Logistics and Supply Chain Management“)
 • Technické obory („Engineering“)
 • Evropské právo („European Law“)
 • Právo duševního vlastnictví („Intellectual Property Law“)
 • Ekonomika energetiky („Energy Economics)

Podmínky pro zájemce o výměnný program:

 1. musí být uzavřená dohoda o dvoustranné spolupráci. Přednost budou dostávat výměnné pobyty, které budou mít dohodu již uzavřenou, možná je i výměna dvou studentů, kde teprve tuhle dohodu plánují dojednat a uzavřít.
 2. žádost, po domluvě obou škol, podává vždy thajská vysoká škola, s níž je dohodnuta výměna, žádost se podává thajské Kanceláři pro strategii mezinárodní spolupráce (Bureau of International Cooperation Strategy) a musí obsahovat:
 • oficiální dopis z domovské univerzity
 • vyplněný formulář přihlášky
 • kopii dokladu o dosavadním průběhu studia s překladem do angličtiny (v požadavcích se uvádí: “GPA has to be converted to ECTS systém
 • kopii dokumentu o výměně v rámci tohoto programu („a copy of the Record of DUO-Thailand Study Program“)
 • kopii zvacího dopisu z hostitelské univerzity
 1. deadline pro podávání přihlášek je 29. srpna 2014 (je nutné dbát na časový předstih podávání žádostí, aby thajská vysoká škola podala žádost v požadovaném termínu)
 2. délka pobytu je možná maximálně na čtyři měsíce, s ukončením nejpozději v září 2015

Výše stipendia (u evropských studentů) je 800 € na měsíc (stipendium je možné použít na krytí veškerých životních nákladů, cestovní výlohy, ubytování, školné – zpravidla se neplatí).

Podrobné informace v anglickém jazyce jsou k dispozici na stránkách:

Kontaktní osoba programu:

Ms. Jittree Klumpong, Office of the Higher Education Commission, 328 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

e-mail: jittree@nua.go.th ; jittree_jk@hotmail.com;

web: www.inter.mua.go.th ;www.asemduo.org

Zdroj: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=3813