Dobrovolníkem? V zahraničí? To chcete!

Chcete se dozvědět více o možnostech dobrovolnictví v zahraničí, zaučení se, a to téměř bez nákladů? Přijďte si do Prahy popovídat s koordinátorkou projektu EU Aid Volunteers.

Co je to EU Aid Volunteers?

EU Aid Volunteers je projekt, který umožňuje občanům Evropské unie (bez ohledu na jejich předchozí zkušenosti) vyjet pomáhat do zemí zpustošených válkou nebo zasažených přírodními katastrofami. Například do Angoly, Barmy, Gruzie, Kambodži nebo na Filipíny. Je to také projekt, který spojuje humanitární organizace v jednotlivých členských zemích. Organizace jako například: Člověk v tísni.

Volunteering. CCO Public Domain. Autor: Turnisu, zdroj: Pixabay

Jak je to s financováním?

Projekt je financován Evropskou unií. Jako dobrovolníkovi vám budou hrazena veškerá školení, náklady spojené s cestou a ubytování.

Co musím umět?

Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti. Projekt zajišťuje veškerá potřebná školení a kurzy, nezbytné pro vykonávání dobrovolnických prací. Nezáleží ani na vašem předchozím vzdělání, ale podmínky pro dobrovolnictví v jednotlivých zemích se mohou lišit. V některých oblastech jsou zapotřebí kvalifikovaní lektoři, jinde je nutné opravit vodní zdroje. Můžete se věnovat úklidu komunálního odpadu, ochraně životního prostředí, prevenci negativních dopadů přírodních pohrom a mnoho dalších. Doba vašeho pobytu se může různit. Zpravidla jeden až osmnáct měsíců.

Jaké jsou podmínky?

Abyste se mohli stát dobrovolníky, musíte být starší osmnácti let a být občanem Evropské unie. Náklady spojené s ubytováním a cestou vám budou pokryty.

Více už vám poví Petra Weissová.

Přijďte v úterý 21.3 2017 do kavárny Langhans – centrum Člověka v tísni.
Najdete je na: Vodičkova 37, Praha 1.
Debata začíná v 17:30.

Zdroj: Člověk v tísni
           Eu Aid Volunteers