Žurnalistický Erasmus Mundus

Dva roky studia ve dvou či třech zemích světa ve skupině mezinárodních studentů, kvalitní a zajímavé studium žurnalistiky zaměřené na business, válku a konflikty, kulturu a evropské záležitosti. To všechno nabízí magisterský program Erasmus Mundus , na který se můžete právě přihlašovat.

První část studia stráví studenti na dánské univerzitě v Aarhus. Ke druhému semestru se mohou navíc vybraní studenti přihlásit do Barkley (USA), Sydney (Austrálie) či Santiaga (Chile). Druhý rok studia tráví každý podle své specializace

  • Communicating Europe – Amsterodam
  • Multmedia Business Reporting – Londýn
  • Journalism and Media acreoo Culture – Hamburg
  • War and Conflict – Wales

Pro studenty ze zemí EU je určeno stipendium kategorie B ve výši 23 000 Euro na celé dvouleté studium. Stipendium je určeno na pokrytí životních nákladů a poplatků. Do programu je možné se zapsat také bez stipendia. Poplatky za dvouleté studium činí 8 000 Euro.

Zájemci se mohou hlásit do 10.1.2014 prostřednictvím online přihlášky. Při přihlašování je dále třeba odevzdat potvrzení o jazykové úrovni, ukázky svých prací v angličtině, kopii diplomu, kopii pasu, motivační dopis a životopis a akademické doporučení.

Více informací o programu i potřebné formuláře najdete na webu Mundus Journalism.

universities-72fbd675