Fulbrightova stipendia

Fulbrightův program je jedním z nejznámějších vládních stipendijních programů na světě. O tato prestižní a štědrá stipendia financovaná americkou i českou vládou se od roku 1991 mohou prostřednictvím české Komise J. Williama Fulbrighta ucházet také čeští studenti a akademici.

Vládní Fulbrightův program byl založen v roce 1946 v USA na základě zákona navrženého senátorem Jamesem Williamem Fulbrightem, po kterém byl také pojmenován. Mezi bývalými účastníky Fulbrightových programů naleznete nositele Nobelových cen, nositele Pulitzerovy ceny, guvernéry a senátory, velvyslance a umělce, soudce, premiéry a hlavy států, významné profesory a vědce.

Finanční podporu nabízí Fulbrightova komise v několika pevně definovaných programech. Každý z nich má své speficické zaměření, požadavky, uzávěrky a podmínky výběrového řízení. Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv z programů jsou české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny. Výběrová řízení v rámci každého programu se konají jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě. Vybraní stipendisté pak odjíždějí do USA v následujícím akademickém roce. Vzhledem k uzávěrkám, které jsou někdy až rok před odjezdem do USA je základem úspěchu začít s přípravou přihlášky dostatečně včas, ideálně rok a půl před plánovaným odjezdem.

Základním kritériem výběru pro všechny programy je prokázaná akademická, odborná a osobnostní kvalita uchazeče prezentovaná v komplexní přihlášce. Důležitou roli ale hraje také plánovaná náplň pobytu v USA a jeho cíle. Každoročně program podpoří okolo 40 českých občanů.

Mezi tradiční stipendijní programy patří stipendia pro studium a studentský výzkum v USA. Každoročně je do těchto programů vybíráno celkem deset až dvacet studentů a absolventů vysokých škol. Počet uchazečů bývá dvoj- až čtyřnásobný.

Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech – humanitních, přírodovědných i technických – s výjimkou MBA a klinické medicíny. Fulbrightova stipendia však, na rozdíl např. od programu Erasmus, nejsou určena pro studenty bakalářských programů a zaměřují se výhradně na starší a pokročilejší studenty. Bakalářský titul či případně dokonce doktorské studium jsou nutným předpokladem.

Pro studenty a absolventy vysokých škol jsou konkrétně k dispozici dva programy – Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium s uzávěrkou 1. září a Fulbright-Masarykovo stipendium pro doktorandy s uzávěrkou 1. prosince. V rámci těchto stipendií lze odjet do USA buď na výzkumný pobyt, což je nejčastější využití stipendií a také jediné možné u Fulbright-Masarykova stipendia, dále lze získat podporu na první rok magisterského nebo doktorského studia na americké univerzitě, případně lze stipendia využít pro pobyt studijní, nevedoucí k titulu.

Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (příspěvek na školné, nákup knih apod.). Účast v prestižním vládním programu zároveň účastníkům otevírá dveře na elitní školy, k další finanční podpoře, ať už od samotných škol či jiných nadací a také jim dává možnost účastnit se zajímavých seminářů a workshopů, které speciálně pro ně během pobytu americká vláda organizuje.

Kromě administrace vládních česko-amerických Fulbrightova komise zároveň poskytuje prostřednictvím svého Poradenského centra patřícího do oficiální sítě EducationUSA bezplatně informace a poradenství o možnostech studia v USA a je tedy schopna pomoci se na americké univerzity dostat i lidem, kteří se do Fulbrightova programu nekvalifikují.

Absolventi programu potvrzují, že jim stipendijní zkušenost z USA zásadně změnila život, otevřela nové příležitosti v jejich oboru a pomohla navázat užitečné kontakty. Bývalý stipendisté se tak často zařadí mezi špičky ve svých oborech.

Více informací o stipendiích najdete na webu Fulbrightovy komise.