Sabina vyjela jako dobrovolnice přes projekt Evropského sboru solidarity (ESC) do slunného Řecka, a to konkrétně do Athén.  S námi se podělila o její začátky v řecké organizaci, výčet aktivit pro dobrovolníky, které přijímací organizace připravila či o tom, jak svůj pobyt hodnotí.

 

Projekt V-isibility

V loňském roce na jaře jsem se rozhodla změnit svou cestu a přihlásit na dobrovolnickou službu. O EVS jsem již slyšela, když jsem byla na stáži ve španělské Málaze přes program Erasmus+. Od té doby jsem procházela různé projekty a přihlásila jsem se do projektu V-isibility, který spočívá hlavně v neformálním vzdělávání. V červenci jsem absolvovala Skype pohovor s ředitelem organizace a mentorkou, a po pár dnech jsem obdržela zprávu, že jsem byla vybrána. Do tří týdnů jsem se stěhovala do Athén plná nadšení a strachu zároveň. Nikdy jsem ještě nevyjela do zahraničí na 11 měsíců. 

Athény, archiv S. Badžové

Projekt tedy začal v září 2018 a skončí v červenci 2019. Celkem jsme tu 4 dobrovolníci ze 4 různých zemí, z Portugalska, Španělska a Francie. Na začátku projektu jsme se seznámili s mentory, Argyro a Mariou, a také ředitelem organizace Break The Borders, Konstantinem. Všichni členové organizace se o nás opravdu starají a zajímají od začátku projektu.

Pravidelně se scházíme jednou týdně. Break The Borders je přijímací organizace, která spolupracuje s hostující organizací KEAT. KEAT je základní školou a centrem pro zrakově postižené děti, a právě v centru se podílíme na společných aktivitách. 

Moje začátky v Athénách

Začátek projektu byl hlavně poznávací. Bydleli jsme zatím v náhradním bytě, jelikož náš původní se stále rekonstruoval. Mentoři nám ukázali zajímavá místa, učili nás také řečtinu a seznámili nás s projektem. 

Škola začala později, než jsme zvyklí u nás a tak i rozvrh se stanovil až po dalším měsíci. Měli jsme tak čas navštívit vyučovací hodiny a seznámit se s učiteli a asistenty. Před našimi aktivitami jsme si také prošli výcvikem, jak vést a komunikovat s nevidomými lidmi. 

 

                           

Přes Google kalendář si nyní zapisujeme směny a volna. Mezi naše aktivity s dětmi patří volnočasové aktivity jako: hodiny divadla, anglický jazyk, umělecká tvorba, rádiové vysílaní, psychomotorický trénink a muzikoterapie. Tyto hodiny navštěvují děti ve věku 7 – 18 let. Mezi další aktivity patří výpomoc v tiskárně, kde jsme se naučili tvořit kopie knih přizpůsobené nevidomým dětem, svazování knih a tisk.

Dále se také učíme Braillovo písmo v řeckém a anglickém jazyce. Bylo nám také umožněno navštěvovat bezplatně hodiny řeckého jazyka od neziskové organizace Mezopotamia.

V KEATu žijí také děti, jejichž rodiny nežijí v Athénách. Celkem jich je 6 a trávíme s nimi nejvíce času. Společné aktivity probíhají o víkendech, které se jim snažíme vylepšit. Doprovázíme je na procházkách, v kavárnách a v zábavních parcích. Ovšem také sami vytváříme workshopy, které by je zajímali. Připravili jsme strašidelný dům, který byl zaměřen hlavně na zvukové efekty, dále jsme s nimi připravovali palačinky, věnovali jsme se umělecké tvorbě a seznámili je s tříděním odpadu. Také jsme se zapojili do projektu, jehož cílem bylo uvědomit veřejnost na nepřístupnost cest pro nevidomé v centru Athén.

Děti také doprovázíme na výletech. Byli jsme na horách na místě zvaném Klitoria, kde se děti seznámily s životním prostředím. Dále jsme se vydali do města Volos s rádiovými týmy, které jsou součástí projektu European School Radio. V příštím týdnu nás čeká poslední výlet, který bychom u nás nazvali školou v přírodě a bude na ostrově Paros. 

Mimo tyto aktivity jsem se podílela na pravidelném doprovázení jedné studentky na hodiny tance, pomáhala jsem s vyhledáváním českých partnerů pro projekty spojené s dětmi se zrakovým postižením a také jsem měla možnost vést svůj osobní workshop fotografování. 

Školení pro seberozvoj

Během projektu proběhly celkem 3 několikadenní školení s našimi mentory s cílem připravit nás na roli facilitátora. Přiměli nás k tvorbě našich osobních projektů a dali nám možnost je implementovat. Rozhodla jsem se pro fotografování, protože jsem měla možnost sama získat zkušenosti s fotografováním s nevidomými lidmi. Workshop zaměřený na fotografie byl velice novým příspěvkem pro celou organizaci a zapojilo se do něj 5 dětí.

V rámci projektu jsme se také zúčastnili dvou tréninků, příjezdové a evaluačního, pro všechny dobrovolníky z Řecka, kde jsme každý představil svůj projekt a měli jsme možnost dozvědět se o dalších projektech, Youth Passu a dalších možností po skončení dobrovolnické služby. Po těchto setkáních jsme si uvědomili, jaké máme štěstí, že zrovna náš projekt funguje, tak jak má. 

Mimo výše zmíněné činnosti máme také čas na cestování a objevování krás nejen v Řecku. Mentoři nám vyjdou vstříc, a i v případě nouze, jako např. vytékající voda z koupelny, nám okamžitě pomůžou. 

Příjezd do Athén a práce s dětmi mi změnila nejen pohled na svět, ale i mou osobnost. Nelituji toho, že jsem se vydala touto cestou. Děti mě naučily hlavně radovat se z maličkostí a vážit si věcí a lidí. Nic není samozřejmostí a výzvy jsou tu od toho, abychom se je naučili překonávat. 

Text a fotky: Sabina Badžová

Mladiinfo ČR pravidelně nabízí dlouhodobé či krátkodobé projekty ESC. Sledujte naše stránky nebo odebírejte náš newsletter, aby Vám tak neunikla žádná příležitost.