The Power of Being a Woman – workshop v Polsku

Organizace Kobiety zve na červnový workshop pro ženy. Ten se uskuteční od 14.6 do 20.6.2013 v polském městě Lodž. Tématem akce je The power of being a Woman. Understanding your body, mind and emotions. Zájemkyně pozor, přihlašování končí už zítra!Hlavním cílem workshopu je sebepoznání, rozvoj kreativity, osobní rozvoj a boj se stresem. Účastnice se budou věnovat práci s tělem, meditacím, diskusím a tanci. Důraz bude také kladen na přenesení nových dovedností do každodenního života.

Akce je určena pro 15 účastnic z celé Evropy starších 18 let. Projekt je podpořen z programu Grundtvig, veškeré náklady jsou tedy účastnicím propláceny.

Více informací o workshopu najdete anglicky zde.Vyplněné přihlášky zasílejte do 12.4.2013 na adresu projects.kobiety@gmail.com.