Strukturovaný dialog vyhlásil esejistickou soutěž

Zajímáte se o problémy mladých? Rádi mluvíte jejich hlasem? A chtěli byste je zastupovat na evropské půdě? Pokud jste aspoň jednou odpověděli ano, tak zde byste se mohli realizovat.

Plakát esejistická soutěž

Strukturovaný dialog je platforma, která podporuje komuniké mezi mladými lidmi a politiky. Tito mladí lidé usilují o to,  aby byly jejich problémy a zájmy zohledňovány v politickém rozhodování.

Soutěž je určena pro všechny od 13 do 30 let. Soutěžní kategorie budou však od 13 do 20 a od 21 do 30 let.

Účast v soutěži obnáší:  do 31. července 2016 poslat esej na jedno z vybraných témat, přičemž však můžete pojmout všechny najednou. Esej se musí skládat z minimálně 2 700 znaků včetně mezer. V nabídce témat jsou:

  1. Jaké změny ve společnosti Tě znepokojují a jak se s nimi vyrovnáváš? Co by Ti pomohlo se s nimi lépe vyrovnat a co bys poradil/a ostatním?
  2. Co Ti brání v seznamování se s lidmi z různých kulturních, sociálních, ekonomických, náboženských prostředí, než je to, odkud pocházíš Ty? Za jakých okolností je tato odlišnost pro Tebe přínosem a kdy si myslíš, že jím není?
  3. Setkáváš se s nespravedlivým nálepkováním mladých lidí? Jak bys tomu zamezil/a?
  4. Co Ti dává pocit příslušnosti k místní komunitě, společnosti a k Evropě?
  5. Co bys na sobě chtěl/a zlepšit (schopnosti, hodnoty, znalosti, chování a další), abys lépe zvládal/a to, co Ti život přináší a přinese?
  6. Uvědomuješ si všechny své pozitivní schopnosti, vlastnosti a dovednosti? Víš, co všechno dokážeš a jak? Využíváš naplno svůj potenciál? Pokud ne, co by Ti k tomu pomohlo? A co by k uvědomění si vlastního potenciálu pomohlo ostatním?

Vybraní esejisté budou emailem kontaktováni 7. srpna 2016.

V soutěži vyhrává každý. Za první místo je ale možnost reprezentovat ČR na Evropské konferenci mládeže. Druhé až páté místo získávají několik věcných cen a autoři zajímavých esejí od šestého místa dál obdrží věcné ceny.

Pokud budete mezi prvními 500 autory eseje a vyplníte zároveň online dotazník, dostanete Evropskou kartu mládeže EYCA.

Též dle zájmů a zaměření eseje se vám autoři soutěže budou snažit najít další možnosti zapojení se do zahraničních či domácích aktivit, konferencí, školení atd.

Zdroj