Výtvarná soutěž Propojený svět

Technologická agentura ČR vyhlašuje výtvarnou soutěž Propojený svět. Soutěž je ve dvou blocích určena jednak žákům a studentům základních a středních škol, jednak studentům uměleckých fakult a mladým vědcům z vysokých škol.

Do výtvarných soutěží mohou zasílat své kresby, malby, fotografie nebo fotografie soch a plastik jak žáci a studenti ze základních a středních škol, tak studenti základních uměleckých škol nebo jednotlivé děti.

Tématem první kategorie pro žáky a studenty středních škol jsou vznikající objevy, které podle dětské fantazie v budoucnosti ovlivní život nás všech.
V druhé kategorii pro studenty uměleckých fakult vysokých škol a pro studenty dalších vysokých škol TA ČR ocení díla, která vznikají v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů a která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů.

Přihlášku do výtvarné soutěžě pro vysokoškolské studenty najdete zde.

Vítězové první kategorie získají věcné ceny a vstupenky do vědeckých parků v České republice. Oceněná díla v kategorii vysokých škol získají za první místo 20.000 korun, za druhé 15.000, za třetí 10.000 a za čtvrté 5.000 korun.

Více informacích o uzávěrkách a podmínkách soutěže najdete na webových stránkách TAČR.

Zdroj: http://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/459-ta-cr-vyhlasuje-vytvarnou-soutez-propojene-svety-chce-podporit-imaginaci-ve-vyzkumu.html