Stipendia pro doktorandy v Dánsku

Čtyři volná místa se stipendiem na University of Southern Denmark jsou určena studentům se zájmem o výzkum v oblasti marketingu a managementu.

V rámci programu Welfare Innovation in a Business Economics perspective nabízí univerzita stipendia pro vědce zabývající se tématy Consumption Studies (2 místa), Integrative Innovation Management ( 1 místo) a International Business and Entrepreneurship (1 místo).

Pozice jsou volné od ledna 2014, místem studia je město Odense. Vybraným uchazečům bude poskytován doktorandský plat a zázemí k výzkumu po dobu tří let.

Více informací o přihlašování a další podmínky najdete zde. Uzávěrka přihlášek je 1. října 2013.